Om wicca

Correllian Nativist Tradition är baserad på kunskaperna hos medlemmarna i High-Correll familjen. 
De härstammade från en linje Cherokee-Didanvwisgi som gifte sig med en rad skotska traditionella häxor, vilkas ättlingar även påverkades av Aradian[1] Witchcraft och den Spirituella kyrkan.

/bild-1.jpgGrundaren av traditionen är Orpheis Caroline High Correll. 
Hon sägs ha grundat traditionen som en separat enhet skild från hennes anors traditioner, den 4 september 1479 (i fiskarnas år) dvs 1879 e Kr. 
Bilden till vänster föreställer Caroline High-Correll, grundaren av Correllian Nativst Tradition.
Bilden är tagen 1530 i Fiskarnas år, dvs 1930 e Kr. Orpheis Caroline var praktiserande medium, spirituell healer och kunnig inom örtmedicin. 
Hon tillbringade flera år med den resande cirkus hon ägde tillsammans med sin make, John Correll.

Bilden till höger är tagen i mitten av 1890-talet när hon arbetade som medium på cirkusen.
Vid skapandet av Correllian Nativist Wicca, hämtade Orpheis Caroline från sina kunskaper från sitt indianska arv, så väl som idéer från europeisk häxkonst, spiritualism och hermetiskt tänkande. 
Den tidigaste historien om den Correllianska traditionen är i viss mån oklar. Orsaken var att den familjära och religiösa strukturen var ganska sammanblandad. 
Familjen följde en formell matriarkalisk och matrilinjär struktur.

Orpheis Caroline kallade traditionen för Nativist, och det blev den primära benämningen tills Correllian Nativist blev godkänt 1592 Fiskarna (eller 1992 e Kr). 
Numera är det vanligare att man kallar det för Correllian, kort och gott. 
Hennes Nativism var en högst politisk och en djupt syncretisk form av universell hedendom, som betonade behovet av att all världens Native (ursprungsbefolkningars) religioner skulle förena sig för att möta den koloniala kristendomen.

Om Correllian Nativism ursprungligen var en gren av det som senare skulle kallas för ”Wicca” eller inte kan diskuteras. 
Correllianismen vilar både på vad Orpheis Carolines ansåg vara hennes skotska härstamning och även på hennes Aradianska härstamning, som hon förvärvade 1504 Fiskarna (1904 e Kr) genom Lydia Beckett, en av Charles Lelands studenter. 
Åsikten är dock att en sådan diskussion bara skulle vara semantisk i alla fall.

Genom åren har många förändringar har införts i traditionen, speciellt i rådet 1579 Fiskarna (1979 e Kr) och rådet 1592 Fiskarna (1992 e Kr), där båda råden kämpade med nödvändigheten av att anpassa traditionen till moderna former och till vad som krävs av en offentlig tradition.

Correllium, symbolen för Correllian Tradition, var ursprungligen en personlig symbol som kom att användas som en familjesymbol bland Orpheis Carolines förfäder bland Cherokeerna. 
Idag har den Correllianska traditionen två förenade chefer som utses till Första Prästinna och Förste Präst, de är båda förbundskansler och har likvärdiga befogenheter. 
Det här baserar sig på den traditionella Cherokeestammens struktur och som användes av High-Corrells familjetradition. 
Den har alltid haft både en matriarkaliskt överhuvud (i Cherokeetraditionen, Agayv Gigagei) och vad som skulle kunna kallas ett broderligt överhuvud. 
Det matriarkaliska överhuvudet är vanligen den äldsta kvinnan och det broderliga överhuvudet vanligtvis hennes bror eller son.

Här nedan finns enlista på de personer som har tjänstgjort som respektive överhuvud under traditionens existens och avslutas med nuvarande överhuvuden.

  

Matriarkatets överhuvuden  Broderliga överhuvuden 
Orpheis Caroline High Correll William High
Mable High-Correll Frank High-Correll
LaVeda Lewis-Highcorrell (Regent) William High-Correll
Krystel High-Correll Don Lewis-Highcorrell

 

Hur lektionerna uppstod Vid Kyndelsmäss, 1579 Fiskarna (1979 e Kr), sammankallade den älskade regenten LaVeda, det Correllianska Äldste Rådet till vad som visade sig bli ett omvälvande möte. 
Mötet avslutade LaVedas regentskap och övergick till hennes kusin Krystel High-Correll som tillsammans med LaVedas son Donald Lewis-Highcorrel blev överhuvuden. 
Krystels och Don’s första åtgärd som överhuvuden var att förklara traditionen öppen för allmänheten och införliva en serie kontaktande program.

Bild av LaVeda Lewis-Highcorrell

En av dessa kontaktande program kom att bli en serie brevkurser i Correlliansk Wicca. 
Pastor Don började arbeta med dessa omgående. 
Krystel, LaVeda och Gloria – då Förste Äldste i Traditionen – tog alla del i sammanställningen av de första lektionerna. 
Råkopian av dessa lektioner var klar och godkänd sommaren 1586 Fiskarna (1986 e Kr), men lite gjordes med dem. 
Föreslagna ändringar försenades av viktiga nyckelmedlemmar så väl som framgången med andra projekt inom traditionen. 
Vintern 1590 Fiskarna (1990 e Kr) hade revideringen avslutats och planer gjordes att producera både tryckta och videofilmade versioner av lektionerna. 
Ett väl fungerande partnerskap etablerades med Ed Hubbards (som då ännu inte hade blivit medlem av traditionen) företag, Psychic Services Incorporated, med sikte mot att producera och börja sprida materialet.

I januari 1591 Fiskarna (1991 e Kr) påbörjades filmningen av videoversionen av lektionerna, enbart för att stoppas när pastor Don råkade ut för en allvarlig olycka som lämnade honom sängliggandes i månader och hans återhämtning tog fler år. 
Under den Första Prästens sjukdom lades arbetet med lektionerna åtsidan.
När pastor Don väl kunde ägna sig åt lektionerna igen bestämdes det att den ursprungliga versionen var föråldrad och att det behövdes en andra översyn. 
Arbetet med revideringen började 1597 Fiskarna (1997 e Kr) och den första av de reviderade lektionerna skulle presenteras för traditionen 1598 Fiskarna (1998 e Kr).

De nya lektionerna gick mer på djupet och var mer ingående, med en starkare betoning på den inre naturen i de Correllianska lärorna. 
Efter tjugo år blev lektionerna i Correlliansk Wicca färdigställda i början av 1599 Fiskarna (1999 e Kr) 
Den första Correllianska prästen som utbildades i det här systemet var Cweord i Chicagos Heliga Stads Tempel, som initierades som en första gradens präst den 11 november 1599 Fiskarna (1999 e Kr). Cweord var den sista som initierades i Correllian i det förra århundradet så det är bara passande att han blev den första att bli färdig med de sedan länge efterlängtade lektionerna.

[1] Aradian är en gammal italiensk Wicca tradition.

Tillbaka

 


Välkommen till www.nerthus.se

 

Mer om Wicca

Myter

Etik

Manifest

9 Principer

Högtid / Sabbat

Månceremoni / Esbat

Vem är präst / prästinna

Wiccan Rede

 

 

Besök gärna vår Facebooksida som heter Nerthus, den är öppen för alla.

 

  

RITUALER

Vi kommer att ha olika ritualer online så att vi kan göra saker tillsammans även om vi kanske bor långt ifrån varandra eller av annan anledning inte kan träffas.

Vi firar Skördefesten torsdagen den 21 seprember kl 20.00. Välkomna till vårt ritualrum.

Dessa online-ritualer sker via en chat.
Gå till Ritualer online uppe i rubriklisten så hittar du mer information och länken till chatten längst ned på den sidan.

 

NYHETSBREV

Vill du ha information om när det händer något nytt? Anmäl dig här.

OBS! detta är inte detsamma som att bli medlem i Nerthus 

 

Länkar för mer information

Länkar till medlemmars hemsidor


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)