Välkommen till Nerthus - vår Moder Jord i det Nordiska Ljuset

Kort om Wicca

  • Wicca är en religion, ett sätt att leva.
  • Wicca handlar om transformation, skapande och andligt växande.
  • Wicca handlar om ansvar och skyldigheter
  • Wicca handlar om att acceptera att vi har ansvar för våra egna liv och personliga handlingar
  • Wicca handlar om att vara medveten om att alla handlingar, både goda och dåliga kommer tillbaka till oss i sinom tid.
  • Wicca är en andlig väg för tillväxt baserad på vördnad för naturen och hennes cykler
  • Wicca handlar om respekt för Jorden och alla hennes varelser
  • Wicca är en tro om att Gudomen kan ses i världen som omger oss, i varje person och varje sak.

Correllianska Wicca Traditionen

Det här är det svenska Nerthus Witan Shrines hemsida. Det är en Correlliansk Wicca Tradition som är baserad på kunskaperna hos medlemmarna i familjen High-Correll. De härstammar från en linje av Cherokee-Didanwisgi som gifte sig med en rad skotska traditionella häxor, vilkas ättlingar i sin tur även påverkades av Aradian Witchcraft och den Spirituella kyrkan.

Grunden för traditionen lades av Orpheis Caroline High Correll. Det sägs att hon grundade traditionen 1879. Orpheis Caronline var själv praktiserande medium, spirituell healer och kunnig inom örtmedicin. Vid skapandet av Correllian Nativist Wicca som det först hette, hämtade Orpheis Caroline kunskaper från sitt indianska arv, europeisk häxkonst, spiritualism och hermetiskt tänkande.

Den Correllianska Wicca Traditionen anser att det ska vara tillåtet att söka både inom andra Wicca Traditioner och andra hedniska traditioner som t ex Shamanska, Druidiska källor, Asatro m fl. Även andra synsätt och religioner som t ex Kristendom, Islam, Buddism, Kabbala och Taoism har även de ett värde som bör erkännas. Det som är viktigt för Traditionen är att om filosofin inom den Correllianska Wiccan och den andra Traditionen/Religionen är i motsats till varandra ska den Correllianska Traditionen råda när du deltar i verksamhet inom den Correllianska Traditionen.

Den Correllianska Wicca Traditionen har aktiva medlemmar och Helgedomar/Tempel i Nord-och Syd Amerika, Europa, Afrika, Asien och Australien.

Nerthus

Långt innan asarna dyrkades i Norden fanns en gudinna vid namn Nerthus, hon var Jordens Moder och anses tillhöra Vanerna. Hennes namn betyder kraften som våren ska väcka till liv. Nerthus var en frukbarhetens gudinna och dyrkades av folk som hämtade sin föda från jorden och havet. Under asatiden bytte hon enligt vissa källor både namn och kön, hon blev Njord, fader till Frej och Freja.


Välkommen

Välkommen till www.nerthus.se

Besök gärna vår Facebooksida, som heter Nerthus, den är öppen för alla.

 

UPPDATERAT

DATUM

VAR

VAD

20151209 Om wicca artiklar
20151209 Medlemmar Ansökan OC

 

RITUALER

Vi firar Ljusfesten söndagen den 31 januari 2016 kl 20.00. Välkommen dit Gå till Ritualer online så hittar du länken till chatten längst ner. Förbered dig med ljus, papper och penna

NYHETSBREV

Vill du ha information om när det händer något nytt? Anmäl dig här. OBS! detta är inte detsamma som att bli medlem i Nerthus 

 

 

Länkar för mer information

Länkar till medlemmars hemsidor