Högtider/Sabbater

 

Inom Correllian firar vi gärna våra gamla hedniska högtider.
Här nedan finner du information om de vanligaste.
Klicka på de olika rubrikerna och läs mer om var och en

Inledning

En överblick

En fundering

Skördedryck och offerkakor

Hels Afton/Samhain

Vintersolståndet/Midvinterblot/Yule

Ljusets högtid/Disablotet/Imbolc

Vårdagjämningen/Ostara

Eldens högtid/Beltane

Sommarsolståndet/Litha

Skördefest/Lammas/Midsommar?

Höstdagjämningen/Mabon

Förslag på hur du kan fira de olika högtiderna

Att fira Hels afton

Att fira Vintersolståndet

Att fira Ljusets Högtid

Att fira Vårdagjämningen

Att fira Eldens Högtid

Att fira Sommarsolståndet

Att fira Skördefesten

Att fira Höstdagjämningen

 

Inledning

Vi firar högtider inom wicca, men vi är definitivt inte ensamma om att göra det. Firandet finns inom de flesta hedniska traditioner men wiccatraditionerna är nog de som firar det flitigast. Året är en del i livets cykel eller Livets Hjul, som det kallas i Vangello Delle Streghe, där varje år fullbordar ett varv, för att sedan påbörja ett nytt år. Livets Hjul representeras årligen i det heliga Årshjulet varifrån gudinnan spinner livets ödestråd.

Att fira de här sabbaterna är definitivt inte något nytt utan man har hittat lämningar som tyder på att vi firat det redan på 5000-talet f Kr. Vår tro är att från början hade högtiderna flera funktioner, där en av dem helt enkelt var att hålla reda på året och när det t ex var dags att så och skörda. En annan funktion har mer med religion att göra. Vi har alltid varit religiösa på ett eller annat sätt. Ordet religion är oftast starkt förknippat med bokreligionerna men betyder egentligen att tro, tro på en större kraft som kan hjälpa oss i vårt dagliga liv. Vem eller vad vi tror på är något helt annat. Från början hade vi bara den Stora Modern men allt eftersom vi utvecklades fick vi fler och fler gudar och gudinnor, där var och en av dessa hade sina speciella egenskaper. I de bokreligion-er som utvecklats efter hedendomen finns endast en manlig gud.

Idag när vi firar högtiderna är det oftast med utgångspunkt från vårt egna växande, vi ber t ex om hjälp att släppa taget om saker som inte gagnar oss och vi ber om hjälp att få bättre förmåga att hantera det som vi upplever som svårt eller vill utveckla.

Att fira högtiderna innebär inte att du måste göra något stort av det. Känns det bra, kan det räcka med att t ex tända ett ljus och tänka på vad den här högtiden står för och vad du vill eller behöver göra och det behöver inte ta mer än fem minuter. Det går dock inte att förneka att det kan vara trevligt att göra en större tillställning tillsammans med en grupp likasinnade, där man t ex inleder med någon form av ceremoniellt arbete för att avsluta med en fest, där man både äter och dricker gott. För många av oss är det även viktigt med symbolik, en symbol som hjälper oss och påminner oss om vad vi arbetar med. Ett tydligt sådant är att plantera ett frö som symboliserar det du valt att arbeta med, under årets gång sköter du om plantan för att sedan när du avslutat ditt arbete klippa ner växten, låta torka och sedan bränna som ett avslut.

Högtiderna delas in i fyra större, som är kvinnliga och tillägnade Gudinnan. De vänder sig till må-nen och det finns de som fortfarande firar dessa enligt månkalendern, här kommer vi dock att ange datum enligt vår vanliga kalender. De mindre högtiderna är manliga och tillägnade Guden, de vänder sig till solen och solkalendern. I både de större och mindre sabbaterna finns det två som ingår i den ljusa halvan av året och två som är tillägnade den mörka halvan.

Eftersom ett av våra syften är att foga samman det svenska sättet att leva och tänka samt vår kulturella särart så redovisar vi både det svenska namnet på dessa högtider och de som traditionellt används inom wicca. Efter förklaringen av vad respektive högtid står för kommer du även att kunna läsa om hur du kan fira just den sabbaten i stort och smått.

Tillbaka

 

 

En överblick

Det är viktigt att komma ihåg att grunden för firandet inte bara hade med religion att göra utan även med årets rytm. Om vi gör en jämförelse mellan den hedniska och kristna religiösa aspekten av en högtid samt aspekten utifrån naturens gång så kan man se det ungefär så här. En liten kommentar, det finns även en kolumn som heter ”att arbeta med”, i den ingår givetvis det som står under hednisk högtid, förutom det så försöker vi visa hur man kan arbeta som ett led i den personliga utvecklingen.

 

Hednisk högtid Naturens gång Kristen högtid Att jobba med
Hels afton/Samhain när slöjan är som tunnast och vi hedrar våra anfäder och firar nyår. Marken går i vila, träd har eller håller på att fälla sina löv, djuren har till stor del samlat in den mat de ska äta under vintern. Allhelgona, vi går till graven och sätter ljus på våra anhörigas gravar. Vi avslutar årets arbete, har man t ex haft en planta som symbol är det dags att bränna den och tacka för hjälpen med ditt arbete. Finns det något du vet att du vill åstadkomma under det nya året?
Vintersolståndet/Yule den vila som har varit från Hels afton och fram till nu är över, vi firar att ljuset är på väg tillbaka. Naturen fortsätter att sova ett tag till Jul, förmodligen en försvenskning av Yule. Vi firar Kristi födelse, ”vårt ljus och ledstjärna” enligt den kristna seden. Tiden från Hels afton fram till nu har varit en tid av kontempla-tion över det arbete man gjort och vad man har uppnått. Önska dig något inför året som kommer
Ljusets högtid/Imbolc vår jord börjar väckas till liv efter vintern och solens växande styrka Det dags att börja se över frön och annat som ska sås och även redskapen som behövs nu när dagsljuset börjar komma tillbaka Kyndelsmäss, Jesusbarnet bars fram i templet och jungfru Marias 40 dagars reningsperiod avslutas Nu bör du ha bestämt dig för vad du ska arbeta med under kommande år och kanske vill du välja frön som ska symbolisera det arbetet. Be gudinnan och/eller guden att de välsignar dem. Vad vill du börja arbeta med? Skriv ner allt du vill bli av med under detta år och hur du ska arbeta för att nå ditt/dina mål.
Vårdagjämningen/Ostara Här firar man vårens gudinna, jungfrugudinnan, och symbolen för den här dagen och gudinnan är ägget som står för födelse och återfödelse. Det är dags att så och/eller plantera vissa växter. Djur börjar vakna från sin vintervila och flyttfåglar börjar återvända Den kristna högtid som firas vid den här ungefärliga tidpunkten är Påsk, dvs Jesus korsfästelse. Det är dags att plantera det frö som ska hjälpa dig i ditt utvecklingsarbete. Om du inte redan har kommit igång så är det dags att sätta fart med arbetet du vill göra. Be om hjälp.
Eldfesten/Beltane är en av de viktigaste högtiderna. Gudinnan byter skepnad från jungfru till moder. Det är en fertilitetsfest Många djur föder nu sina ungar. Det som har såtts börjar sticka upp ovanför jordytan. Valborgsmässoafton, under tidiga kristendomen tändes eld för att hålla vargar borta och skydda sig mot häxor. Den här dagen är även tillägnad Valborg, ett helgon som levde på 700-talet i Tyskland Allt du behöver för att arbeta med din utveckling ska finnas till hands och allt du behöver göra är att sköta om det och utvecklas.
Sommarsolståndet/Litha, årets längsta dag. Vi firar jordens överflöd och skönhet. Ekkungen och Järnekskkungen strider på nytt och den här gången vinner Järnekskungen. Gudinnan är höggravid med den kommande skörden. Det som ska skördas växer för fullt och de unga djuren och fåglarna utvecklas och lär sig det de behöver för att överleva. Sommarsolståndet och det vi idag kallar för midsommar är inte riktigt samma sak. Inte heller inträffar de vid samma tidpunkt men det som är närmast är Johannes Döparens födelse. Du bör börja närma dig tiden för att skörda det du sått, dvs märka av att ditt arbete bär frukt. Finns det något i ditt arbete du behöver justera för att få bättre resultat?
Skördefesten/Midsommar/Lammas, den här dagen finns idag ingen riktig motsvarighet av här i Sverige. Räknemässigt borde vi kalla den för midsommar. Den markerar den första skörden och är därmed en tackceremoni. De flesta unga djur börjar närma sig att vara fullvuxna och en hel del ätbart finns nu för oss att skörda i form av bär och svamp m m. Den här dagen har ingen koppling till den kristna tron. Den helgdag som finns är Kristi förklaringsdag, när Jesus tog med sig några av lärjungarna upp på ett berg där han förvandlades till ett strålande ljus för att ”bevisa” att han var Messias. Det är dags för dig att skörda frukterna. Arbetet är fortfarande inte klart men det närmar sig. Visa gärna tacksamhet för den hjälp du fått av gudinnan. Det här är även en tid för att betala tillbaka för de gåvor du fått.
Höstdagjämningen/Andra skördefesten/Mabon, dag och natt är åter lika långa, en tid för balans inför vinterns viloperiod. Det är en tacksägelsefest och även en fest för rättvisa och helande. Djuren är i full gång med att samla förråd inför vintern och de fåglar som inte överlever här börjar röra sig söderut. Det finns fortfarande mycket att skörda Den här högtiden har inte heller den någon riktig motsvarighet inom kristendomen. Från den här dagen och fram till Hels afton är det dags att börja släppa taget om oönskade vanor och egenskaper så att du kan ta på dig de nya. Har du haft en symbolplanta är det nu dags att skära av den och hänga upp på tork.

Tillbaka


En fundering

Det finns förmodligen en del frågetecken att räta ut, angående både namn och tillhörande artefakter. Vi här i Sverige firar sedan gammalt midsommar med att resa en midsommarstång eller som vi också säger en majstång. Du behöver dock inte gå längre bort än till t ex Danmark, Norge eller Finland för att upptäcka att de på midsommar istället tänder en eld.

Vår uppfattning är att när de kristna tog över de hedniska traditionerna så blev det förmodligen en del traditioner som försvann och andra som blandades ihop. Ett tecken på detta är att man t ex har hittat bl a runskrifter men även andra arkeologiska fynd där det anges att midsommar firades vid ”första nymånen efter den första fullmånen efter sommarsolståndet” något som innebär att den som tidigast firades i början av juli, eftersom den första nymånen inträffar två till fem veckor efter sommarsolståndet.

Tänker man på vad mid betyder, dvs mitt, så betyder midsommar egentligen mitten av sommaren och då borde den infalla i mitten av juli. Eldens högtid som enligt kristna traditioner infaller på valborg, är egentligen en fertilitets högtid så att sätta upp en majstång, som fallosymbol är rimligt. Enligt de kristna traditionerna är det den tid då häxorna skulle åka till Blåkulla, att de kristna i gamla tider ville bränna bål och förhoppningsvis även fånga en lågt flygande häxa i elden kan man förstå om det fanns en medvetenhet om att detta är en tid när fertiliteten uppmärksammas.

Under lång tid så firades midsommar när sommarsolståndet inträffade och det är förmodligen därav den vanliga missuppfattningen om att sommarsolståndet och midsommar egentligen är samma sak. Vår uppfattning är att midsommar egentligen är samma sak som den första skördefesten eller Lammas, eftersom den inte finns kvar som en kristen högtid.

Tillbaka

 

 


Skördedryck och offerkakor

I de flesta högtider ingår ett offer av dryck och mat. I många fall kan man använda vin eller öl men varför inte göra en egen dryck som är god att drick och fungerar utmärkt som offerdryck vid varje tillfälle. Ett ätbart offer förekommer även det, här rekommenderar vi att ni gör pepparkakor.

Här kommer två varianter på samma recept, den ena är en snabbvariant som givetvis inte blir lika god som om det får stå och mogna under en längre tid. Vill du inte ha en dryck med alkohol i kan du välja att skippa jästen och istället koka den som en saft som du kan blanda med vanligt vatten eller varför inte blanda det med kolsyrat vatten…

3 stora apelsiner
2 citroner
3 stora äpplen
3 kanelstänger
3 kardemummafrön
12 kryddnejlikor
3 muskotnötter
3,8 liter vatten
1,8 kg honung (tycker du det blir för dyrt använd socker istället)
½ pkt jäst eller vinjäst blandas med 1,2 dl ljummet vatten

Skala citron och apelsin tunt med potatisskalare så att inte det vita följer med, ta bort det vita och grovhacka dem och äpplen. Lägg frukt och kryddor i en stor kastrull och häll i 3,8 liter vatten. Låt det koka upp och sedan sjuda i ca 30 minuter. Sila ifrån och tillsätt ytterligare 3,8 liter kallt vat-ten, rör i honung och jästlösning När den väl är upplöst, placera vätskan i en steriliserad damejang med jäsrör. Placera i en varm mörk plats och låt stå i minst sex månader. Efter cirka sex veckor bör du se små bubblor stiger till ytan, efter ca sex månader denna verksamhet ska ha upphört. Om den inte har stannat, vänta lite längre.

När du är helt säker på att det har slutat jäsa, hälldes över i sterila flaskor med kork toppar - de typer som såldes med portvin eller sherry i är oftast perfekt. Lämna en ytterligare en vecka för att vara säker på att ingen jäsning startar. Du vet om det gör det eftersom korkar kommer att börja ta sig ut eller gör det!

Snabbvarianten

Samma ingredienser som ovan samt 2-2½ flaska okryddat brännvin. Gör som ovan men tillsätt inte det kalla vattnet, utan när vätskan har svalnat hälls alkoholen i. rör om och tappa på flaskor och låt stå minst en månad, så att du ser att det inte börjat jäsa.

Pepparkakor som offerkakor

I många länder är det tradition att offra en kaka som symboliserar den högtid man firar. Ofta ingår även att man äter en sådan kaka för att påminna sig själv om varför du firar etc. Det vanlig-aste vi stött på här är att man använder sig av pepparkakor och inom den Correllianska tradition-en är det den kaka som används. Ett tips är därför att om du gör pepparkakor till jul varför inte göra några extra för att användas vid våra högtider, om inte annat kan det vara en bra idé att köpa pepparkaksdeg enbart för detta ändamål.

Tillbaka

 


Hels Afton/Samhain

Infaller 31 oktober – 1 november. Det är en av de större sabbaterna som vi här tillägnar gudinnan Hel, den inleder även den mörka halvan av året. Hels afton brukar räknas som det hedniska nyåret.

Än idag hedrar vi våra döda släktingar den här dagen som en kristen högtid, även om den har fått flytta till närmaste lämplig helgdag eftersom de som arbetar annars får för mycket lediga dagar.

Som hednisk sabbat står den också för död men på flera olika plan. Vi hedrar Andevärlden, våra Förfäders andar och de älskade döda, så väl som våra Andliga Guider. Slöjan mellan den Andra Världen (där man vistas när man inte lever här på jorden) och vår värld är tunnare än vanligt vilket gör att vi lättare kan kommunicera med våra förfäder.

Vid denna tid tänker vi på vår egen fysiska dödlighet och naturen i förändring och transformation i cykeln av Liv och Död. Hels afton är högtiden för slutet av skörden och början av vintern (ge-nom traditionell beräkning). Naturen håller på eller har avslutat sin årliga död och börjar gå till vila, för att till våren kunna ge plats för det nya som ska komma. Det nya gräset, bladen på träd och buskar, blommor, bär, örter etc. På ett mer personligt plan avslutar vi arbetet med vår egen utveckling, dvs. det arbete vi bestämde att vi skulle arbeta med i samband med Ljuslågefesten/Imbolc. Tiden fram till Vinterblotet/Vintersolståndet/Yule ägnar vi åt kontemplation över det vi lärt oss under det gångna året.

Som det framgår av namnet tillägnar vi den här sabbaten den gamla gudinnan Hel. Haggan kan givetvis gestaltas av flera andra gudinnor som t ex Hekate, Morgan eller Cerridwen, Hon avbildas som en äldre kvinna, och är härskare över magi och Andevärlden. Haggan är de dödas gudinna, och står för visdom, och det slutliga Andliga ursprunget av alla ting.

I Vangelo Delle Streghe, är Haggan samma som den Ursprungliga Gudomen, gudinnan innan den första skapelsen.

Vid Hels afton är den psykiska tiden vid en höjdpunkt, och det är en bra tid för all sorts magi, spå-dom, och inre arbete. Traditionella wiccaner betraktar Hels afton som den heligaste av alla festivaler.

Tillbaka

 


Vintersolståndet/Midvinterblotet/Yule

Om Hels Afton motsvarar nyåret skulle man kunna beskriva Midvinterblotet/Vintersolståndet som nyårsdagen. Vintersolståndet äger rum på eller kring 21 december, enligt jordens rörelse runt solen. En bra dagbok eller almanacka kommer att ge dig det exakta datumet varje år. Vinter-solståndet markerar slutet av dagarna av minskande ljus, och början av dagarna med ökande ljus. Det är den kortaste dagen på året. Här minns vi att även i djupet av vintern, finns det ett löfte om återvändandet av våren och sommaren, av ljus och värme. Gudinnan och Gud är fortfarande i sin mörka sidor, men vi fira återfödelsen av solen, och återlämnandet av Ek kungen, Herre över de längre dagarna.

Ur svensk synvinkel kan det kanske vara intressant att veta att Vintersolståndet ska vara ett fornnordiskt ord som betyder hjul. Framför allt med tanke på att det här är tiden för julfirandet, som uttalsmässigt endast har förlorat bokstaven e på slutet. Vi firar under denna högtid sol-gudens födelse, sonen till Jungfrugudinnan. Visst finns det en del likheter mellan Vintersolståndet och Jul firandet? Dessutom fällde man och dekorerade ett träd, samt gav gåvor till varandra även under vår tid som hedningar. Utsmyckningen bestod bl a av blanka kulor som hade till syfte att locka överflödet och som beskydd, framför allt från älvor. Tända ljus och uppeldandet av Yulevedträet hade som syfte att uppmuntra solens återkomst.

Vintersolståndet är en Solståndshögtid och är helig för den Gamle Guden, Vinterns Herre. Den här gamla Guden har många namn som t ex Oden, Cernunnos, Harlequin och Järneks Kungen. Under vintersolståndet strider Järnekskungen och Ekkungen mot varandra och här är det Ekkungen som går segrande ur striden. På samma sätt som Haggan är Dödens Gudinna, är den Gamle Guden Herre över Döden och Andevärlden och magi. Han är Gud över skogen, för djuren, och för jakten. Oftast avbildas Han med horn eller hornkrona. I denna form är Han föremål för en av den äldsta kända målningen man känner till, "Le Sorciere" en grottmålning från tiden för Cro Magnon. För oss nordbor kan vi även skänka en tanke till Sunna som är vår solgudinna och Balder som är ljusets gud.

Detta är början på återvändandet av nytt liv till marken, gnistan av ljus som ger löfte om det. Som en tid av nystart är det också en tid att reflektera över det nya du kanske vill göra och kanske dedicera det/dessa till återvändandet av solen. Använd tiden fram till Ljuslågefesten/Imbolc för att komma fram till vad det är du ska göra. Arbetar du med svarta lådan kan du redan ha beslutat vad du ska arbeta med, då kan du fundera över hur du ska lägga upp årets arbete. Framför allt bör du göra ett ordentligt bokslut med allt som du släppte taget om vid Hels Afton, skriv ner de tan-kar som du haft från den tiden fram till nu. Vad lärde du dig egentligen?

Tillbaka

 


Ljusets högtid/Disablotet/Imbolc

Det här är den första vårfesten den firas 1 eller 2 februari, för de som vill följa månkalendern firas den vid nymånen i vattumannens tecken. Den representerar Jordens förnyade liv efter Vintern och den växande styrkan hos Solen. Det är en Ljusets högtid, och står även för gryningen. Det är tradition att tända många ljus för den här Högtiden, för att uppmuntra Solen att lysa starkare och Jorden att kasta av sig kölden hos Vintermånaderna.

Ljusets högtid är en Månens högtid och en av de större sabbaterna. Den är helig för Jungfrugudinnan, gryningens och eldens gudinna. Jungfrun är inte bara en Gudinna för fysisk eld, utan också för inspirationens och kreativitetens eld. Hennes är elden som är den första gnistan av fertilitet och liv. I Vangelo delle Streghe sägs det att när Gudinnan först såg Gudens skönhet darrade Hon, och Hennes darrning var den första gryningen; det är därför Gryningen tänks på som en Gudinna, och den egenskapen av inspiration och begär efter skönhet är Jungfrugudinnans natur.

För dig som gillar symbolik är det här en dag där du plockar fram frö från en ett-årig växt – om du har möjlighet välj någon som symboliserar det du ska arbeta med. Be gudinnan välsigna det frö du har valt och vill du så kan du låta det ligga där månens strålar kommer åt att lysa på det fram till Vårdagjämningen.

Tillbaka

 


Vårdagjämning/Ostara

Vårdagjämningen är en solsabbat och går av stapeln omkring 21 mars, den här dagen är dag och natt lika långa, höjdpunkten på våren, det är en tid av balans. Från den här dagen och fram till Sommarsolståndet blir dagen längre och länge. Här firar man vårens gudinna, jungfrugudinnan, och symbolen för den här dagen och gudinnan är ägget som står för födelse och återfödelse.

En annan symbol som ofta förknippas med den här högtiden är haren eller kaninen som är en gammal Månsymbol, representerar Jordens förnyade fertilitet. Marken väcks till liv och med tanke på balansen är det dags att kasta ut det gamla och ta in det nya. Namnet Ostar är germanskt och stammar från ordet ”ost” eller ”öster” som är en hänvisning till gryningen och förnyandet av livet. Som solsabbat är den även helig för guden och i det här fallet den unga guden som är herre över den uppgående solen och livet. Han är vårdaren av de växande plantorna och djuren, såväl som det växande Solljuset.

Detta har tidigare varit en tid då de första fröna skulle sås. Vi gör detta i form av kasta loss gamla rädsla och oro, utslitna skulder och avslutade projekt, och tar oss an nya förhoppningar och önskningar. Marken firar en återfödelse och så gör vi i våra personliga liv.

Det här är även dagen för plantering av de frön som du arbetade med under Ljusets Högtid, de frön som ska följa dig och din utveckling under det kommande året.

Tillbaka

 

 

Eldens högtid/Beltane

Det är början på den ljusa halvan av året, och början av sommaren av hävd. Eldfesten är den polära motsatsen till Hels Afton, och är Livets Högtid. Den infaller 30 april eller 1 maj och är den näst viktigaste högtiden i årshjulet. Precis som vid Hels Afton är det en dag när slöjan mellan världarna är tunn men istället för att vara en dag när de döda hedras, är det här en dag när ”skojargudarna” firas. Exempel på sådana gudar är t ex Loke, Pan och Puck. Eftersom kontakten med våra förfäder inte är stor lämpar sig den här dagen inte för spådomar.

Det här är en månhögtid och är helig för den stora modergudinnan, där gudinnan tar av sig Jungfruns kläder för att istället ta på sig Moderns. Hon är här livets dam, den som bringar fertilitet till Jorden och hennes kraft är på väg upp när jorden för fram livets rikedom. Det mest välkända namnet på henne är Gaia, ett annat namn är Demeter. Den ungdomliga guden byter sin roll som oansvarig ungdom och tar plats som hennes gemål, och vi firar deras äktenskap.

I många länder så firas den här högtiden med att utse en majdrottning och man reser även en majstång. Det är också firandet av Solguden, och det tänds eldar som boskapen drevs mellan för att säkerställa deras fertilitet. Folket skulle också hoppa över dessa eldar för sin egen fertilitet.

Tillbaka

 

 

Sommarsolståndet/Litha

Omkring 21 juni inträffar sommarsolståndet och är den längsta dagen, därefter börjar dagsljuset att bli kortare och kortare. Det är en tid av paradox genom att även om solen når höjden av sin kraft, börjar den avta. Liksom övriga Solstånd och Dagjämningar varierar den faktiska tidpunkten från år till år. På samma sätt som vid Vintersolståndet strider Ekkungen och Järnekskungen, men den här gången vinner Järnekskungen, som råder över den Avtagande Solen.

Nyckeltemat för den här högtiden är toppen av solens kraft och början av dess nedgång, övergången från Ekkungen till Järnekskungen och Gudinnan som Moder, gravid med den kommande skörden och presiderade över årstidernas växlingar.

Färgerna den här gången är guldgul, orange och/eller guld för guden och rött för gudinnan.

Tillbaka

 

 

Skördefesten/Lammas/Midsommar?

Omkring 1 augusti är det dags för vad som brukar kallas första skördefesten och det är en tackfest. Medan andra högtider ibland handlar om att ge upp det gamla för att ta på sig nytt, är skördefesten avsedd att se till att vi har gett tillräckligt för det vi har fått. När man lever i ett mycket kommersiellt samhälle är det ofta lättare att tänka på de saker vi vill men inte har än det är att komma ihåg vad vi redan har. Därför är det här en bra tid att överväga det positiva i livet, att räkna välsignelserna så att säga. Eftersom detta är något som vi inte är vana att göra, är det en bra idé att börja förbereda ett par dagar innan du tänker fira.

Detta är den första festen för skörden och som sådan var den en tid av stor glädje. Hela samhällen, man, kvinna och barn tillsammans, skulle ha samlats för att skörda och för att efteråt fira. Den har också kallats brödmässa som är en påminnelse om hur viktig den första säden och dess bröd var.

Färgerna för den här högtiden är guld, gul och/eller orange för guden och rött för gudinnan.

Tillbaka

 

 

Höstdagjämning/Mabon

21 eller 22 september är det dags för det som ibland kallas för den andra skördefesten. Dag och natt är återigen lika långa. Det är en tid av balans inför viloperioden på vintern. Här, vid skördens höjdpunkt, bör vi titta på om vi har betalat för det vi har, och kommer att skörda. Har vi betalt tillbaka våra skulder till landet, Gudinnan och Gud, till våra vänner och dem omkring oss?

Som en tid av förberedelse för vila under vintern är detta en tid för att befria er från det onödiga och oönskade, för att slutligen lägga till vila gamla argument och gräl, att göra sig av med gamla skulder, avundsjuka och andra oönskade känslor, att bannlysa allt som kan hålla oss tillbaka. Det är den tid när saker och ting bör ställas tillbaka i balans innan vintern, så att ingenting överlever. Det har sagts att förr i tiden var detta säsongen då fångarna släpptes tillbaka till sina hem och stammar.

Det centrala temat för höstdagjämningen är balans - dag och natt är lika långa - och det är fest för rättvisa och helare. Man kastar av sig oönskade vanor och egenskaper (släpper ut fångar) och att tar på sig de nya.

Tillbaka

 

 

Förslag på hur du kan fira högtiderna

Här följer förlsg på hur du kan fira dina högtider. Det finns förslag både på litet firande och hur du kan göra om ni är flera som ska fira högtiden. Till vissa högtider finns även förslag på ritualer. Det finns inget enda rätt sätt att fira högtiderna utan känn in själv vad du vill göra och lita på din intuition. De här förslagen kan du se som något att hämta inspiration ifrån.

 

Att fira Hels afton

Litet firande

Tänd ett ljus och meditera över vad du lärt dig under det gångna året.

Ta kontakt med dina förfäder som befinner sig på Andra Sidan

Större firande

Den här sabbaten har tre huvudteman; Gudinnan som Haggan, vilket gör det lämpligt att arbeta med spådom och scrying för att söka visdom. Guden leder den Vilda Jakten vilket innebär att vi står inför utmaningar och om vi misslyckas göra personliga uppoffringar. Eftersom det är slutet på det gamla året och början på det nya är slöjan mellan världarna tunn, därför tänder vi ett ljus och avsätter en plats på festen för att välkomna våra älskade förfäder.

Varför inte ha en maskerad? Berätta historier och lek

Drycken kan bestå av rött vin, äppeljuice eller äppelcider. Maten kan bestå av något vilt eller skaldjur, rotfrukter och som dessert äpplen eller päron.

Förslag på ritual

Avsätt en lugn stund där ni kommer att vara ostörda, efter solnedgången den 31 oktober. Ha en svart ljus och en vit ljus, och lite mat och dryck, om ni vill göra några spådomar måste ni ha era verktyg redo för spådom, oavsett om det är tarotkort, runor eller något annat. Om ni har påtagit er en liten utmaning, kanske ni vill inkludera någon liten påminnelse om det, oavsett om ni lyck-ades eller misslyckades. När ni är klara, slå er ner och kalla på var och en av de fyra elementen Luft, Jord, Eld och Vatten, be alla att vara med er.

Visualisera Gudinnan som Haggan och Guden som Jägaren och be dem att förena sig med er.

Tänd det svarta ljus, som företräder året som gått, och tillbringa en stund tänker på vad som hänt i ditt liv och livet runt omkring dig under de senaste tolv månaderna. Tacka Guden och Gudinnan för de bra saker och framgångar som skett under året. Och fundera på vad ni kan ha lärt er från misslyckandena och problemen. Kom också ihåg någon kär till er, vare sig det är människor eller husdjur, som har gått från den här världen under det senaste året.

Tänd det vita ljuset, som representerar det nya året, och tillbringa en stund tänker på de saker ni hoppas uppnå och se det hända, och be Guden och Gudinnan att ge sin välsignelse till dessa för-hoppningar.

Om ni vill utföra en spådom, är det dags att göra det, när både ljuset för det gamla och det nya lyser. Kontrollera att ni har penna och papper till hands för att skriva ner alla tankar ni har och de bilder ni får till er.

Om ni har gjort en utmaning, tacka Guden och Gudinnan för er framgång eller ange vad er offer-gåva till Jaktens Herre kommer att bli.

Nu kan ni släcka det svarta ljuset och säga ett sista farväl till det gamla året. Ge mat och dryck till Guden och Gudinnan som en offergåva som tack för att de var närvarande vid er ritual.

Tack elementen individuellt i omvänd ordning som ni bjudit in dem, för deras närvaro. Tacka till sist Guden och Gudinnan för deras vägledning.

Tillbaka

 

 

Att fira Vintersolståndet

Litet firande

Om du går en promenad, se dig omkring efter en sten, stenbit eller kvist – du ska vara säker på att du kommer att se något som fångar ditt öga – tag upp dem som en påminnelse om det löfte du har beslutat dig för att avge. Vill du sedan använda dig av en kruka med frön som symbol för ditt arbete kan det du plockat vara utmärkt att dekorera krukan med. Eftersom Midvinterblotet/Vintersolståndet handlar om ljusets återkomst tänd många ljus i ditt hem och om du kan tänd vedbiten som du tidigare under hösten plockat gör det för att uppmuntra solens resa tillbaka.

Ett annat alternativ är att gå upp före gryningen för att hälsa den uppgående solen välkommen.

Ytterligare ett alternativ är att tända ett ljus och ägna några minuter till att tänka på vad den här dagen betyder för dig, vart du har varit och vart du är på väg.

Större firande

Vill du fira lite mer omfattande, kanske i glada vänners lag är det här något att utgå ifrån.

Färgerna att dekorera med är guld, mörkt och ljust grön för guden och mörkt röd för gudinnan

Maten förr i tiden bestod till stor del av konserver, som man tidigare lagt in efter skördens avslut, vinterns grönsaker som framför allt är rotfrukter, torkade baljväxter och nötter av olika slag. Äter ni kött, så kan saltat nötkött eller fågel vara en idé. Varför inte baka ett bröd som liknar so-len. Serveras efterrätt så bör det vara en fruktbricka eller sommarens inlagda frukter och bär.

Gör en ritual av att tända vintersolståndets vedträ. Kan du inte elda, kan du istället se till att ha en träbit som är tillräckligt stor för att placera ljus på, ett för varje deltagare. Låt var och en gå fram till ljusen och tända ett samtidigt som de sänder iväg en önskan inför den säsong som är på gång.

Lekar hör den här sabbaten till, mörkret ger vika för ljuset och slaget mellan Ekkungen och Järnekskungen ska stå, med Ekkungen som vinnare. Andra spel och pantomimer hör också till.

Inte ens presenter är något nytt som hänger ihop med julfirandet utan det delades även ut långt innan julen som vi känner den existerade.

Tillbaka

 

 

Att fira Ljusets högtid

Mindre firande

Tänd ett eller ännu hellre flera ljus och fundera över vad den här sabbaten betyder för dig. Hur tolkar du hur du ska gå vidare i din utveckling. Be gudinnan välsigna dig med det du behöver för att uppnå dina mål för det här året.

Större firande

Färgerna som hör den här sabbaten och säsongen till är vitt och gult för gudinnan och grönt för guden.

Maten som hör till är lamm som symbol för det nya och i övrigt livsmedel som är lätt både till färg och konsistens, som t ex omeletter, pajer, pannkakor etc.

Drycken ska representera fräschörens hos säsongen som t ex mousserande vin, mineralvatten gärna med pressad citrusjuice eller en skiva färsk frukt och juice av äpple, druvor etc.

Vid Vintersolståndet pånyttföds gnistan av ljus, vid Ljusets Högtid firar vi hur den kommer till full styrka. Med det sagt, är detta fortfarande inte en varm tid på året för de flesta, så samtidigt som vi kan njuta av en kort promenad genom snö eller slask och se tecken på spirande liv, ligger tyngdpunkten på aktiviteter som kan ske i stort sett inomhus!

Exempel på ritual

Utför en ritual tillsammans med dina vänner Ta en svart eller mörk rött ljus till att representera Gudinnan som Den Kloka och ett vitt för att representera henne som Jungfrun.

Som med alla ritualer, uppmana elementen luft, eld, vatten och jord samt Gudinnan och Guden att vara med dig.

Tänd det mörka ljuset och säg:

"Detta ljus är Haggans ljus, Den Kloka som har härskat under vintermånaderna, vilotiden."

Tillbringa en stund med att tänka på allt som har hänt sedan firandet av Hels Afton, särskilt det ni lärt er under denna tid.

Säg sedan:

'Nu är det dags för Haggan att vända sig bort och ännu en gång bli Jungfrun, Vårens och löftenas Gudinna."

Tänd det vita ljuset och släck det mörka.

Spendera lite tid med att tänka på vad ni skulle vilja börja med under den nya säsongen.

Tack elementen och Gudinnan och Guden för deras närvaro under er rit.

Tillbaka

 

 

Att fira Vårdagjämningen

Mindre firande

Gå en promenad, i naturmiljö, och fundera över vad det är du vill släppa taget om. Du kan om du vill göra det i förväg så att när du kommer ut i skogen, eller var du nu går, kan fokusera på att hitta en plats som är villig att ta emot det du vill släppa. Gå till den platsen och stanna till medan du ber att du ska få släppa taget om det gamla. När du gjort det kan du be både guden och gudinnan om att de ska hjälpa dig att uppnå de nya mål du vill åstadkomma.

Du kan även göra en vårstädning, storstädning, som en symbol för att ta ut det gamla och ge plats för det nya.

Större firande

En fest under vårdagjämningen går i fruktbarhetens tecken och då inte bara för fruktbarhet i kroppen och mark, utan också i sinnet, för förhoppningar och önskningar. Färger man dekorerar med är gult och ljusgrönt.

Om vädret tillåter är det bra att ha en trädgårdsfest, man kan göra något rituellt genom att rensa bort alla döda växter eller växtrester samt plantera en del frön och plantor. För barnen kan man ha en skattjakt där de letar efter ägg som är gömda runt omkring och varför inte den gamla he-derliga kapplöpningen med ägg och sked. På matbordet kan det stå lamm och kyckling, gärna i form av paj. Beroende av hur våren är det året eller vart i landet du bor så använd dig av det som kommit upp ur marken. Ex kan vara att göra nässelstuvning eller nässelsoppa, sallad på bl a unga maskrosblad och varför inte prova kirskål/kärs samt örter.

Nässelsoppa kan du t ex göra så här:

1½ liter nässelblad,
1 stor finhackad lök,
2 finhackade vit-löksklyftor,
1 msk olja,
1 msk smör,
1-1½ liter grönsaksbuljong,
2 dl matlagningsgrädde,
1-2 ny-por chilipulver eller ½-1 färsk finhackad chili (beroende på styrkan du vill ha),
salt och peppar.

Lägg nässlorna i en hink med vatten medan du skalar och hackar lök m m, då sjunker jord ner till botten, därefter kan du använda en hålslev att fiska upp nässlorna med. Fräs lök och vitlök i oljan och smöret, lägg i nässlorna och den färska chilin och låt även dem fräsa med ett tag. Häll i buljongen och låt koka ca 5-10 minuter. Smaka av med grädde, salt och peppar. Servera med ett grovt bröd och en god ost samt ägghalvor. Är du intresserad av att göra vin eller öl själv är det dags att förbereda maskrosor och/eller nässlor.

Exempel på ritual

Huvudtema för den här högtiden är våren och balans.

Som förberedelse behöver ni samla på er gamla vissna löv, sedan skriver var och en av ner saker, en sak på varje löv, som ni vill bli av med. Skaffa även ett antal frön, om du gjorde förberedelsen vid Ljushögtiden ska du använda dem, varje frö ska stå för en sak du vill uppnå.

Be elementen, gudinnan och guden vara med dig och gräv sedan ett hål, stort nog för att rymma de plantor som står för det du vill uppnå. Har du inte tillgång till en trädgård använder du dig av krukor istället, en kruka för varje frö du ska så. Lägg sedan ner de döda löven i hålet eller krukorna, du kan sedan be guden och gudinnan om deras medverkan genom att säga något i stil med

Fader Himmel och Moder Jord i denna tid av balans, ber jag om er hjälp att bli av med de här sakerna (räkna upp vad det är du vill bli av med, högt eller tyst för dig själv). Allt eftersom dessa blad vissnar ner fullständigt och ruttnar kan jag släppa de saker som håller mig tillbaka.

Häll på jord och plantera dina frön och säg ungefär så här

Fader Himmel och Moder Jord, det är de här sakerna jag vill uppnå (räkna upp vad det är du vill uppnå, högt eller tyst för dig själv) under den kommande säsongen. Låt dem växa sig starka och sanna från resterna av det gamla.

Tacka elementen, guden och gudinnan för deras hjälp.

Kom ihåg att, för att ritualen ska fungera bör du ägna mer uppmärksamhet åt dina förberedelser än tiden du faktiskt tillbringar med att utföra ritualen. I detta fall, innefattar förberedelserna att noga välja de saker du vill lämna bakom dig och de saker du vill skapa. På en mer praktisk nivå tillkommer det även att välja växter åt dem.

Tillbaka

 

 

Att fira Eldens högtid

Mindre firande

Tänd ett ljus och fundera över vad gudinnans transformation från jungfrugudinna till modergudinna betyder för dig. Vad är det du vill ska vara fertilt i din egen utveckling.

Större firande

Välj en majdrottning i förväg eller lotta vem som ska vara det, i inledningsskedet. Är det barn med så kan även de ha en egen majdrottning. Majkungen kan antingen drottningen utse eller lot-tas även han fram. Därefter kan man utföra en enkel ”handfästning”, och därefter är det de som styr hur firandet ska utformas. Det här kan för en del vara lite av en överkurs, därför kan man helt hoppa över det eller göra ett mindre arrangemang.

En majstång kan även det sättas upp, något som förvirrar för oss som klär majstången eller som vi ofta kallar den för, midsommarstången till midsommaren. En eventuell förklaring till den här förvirringen kan du läsa om i de inledande sidorna. Istället för att göra en stång som den vi sätter upp till midsommar kan man istället ta t ex ett parasoll eller långt kvastskaft och fästa långa band i olika färger. Högst upp sätter man en blomsterkrans. Banden fördelas mellan kvinnor som ska dansa i en medsols inre ring och männen som dansar motsols i den yttre ringen. Sjung gärna en sång eller chant som passar till den här högtiden medan dansen pågår. Allt eftersom dansen forts-ätter kommer banden att flätas samman, blomsterkransen kommer att sjunka längre och längre ner på stången och de som dansar kommer att dras närmare varandra och stången. Fortsätt till dess att kransen är nere på backen alternativt när banden tar slut.

Eftersom den här festivalen firar äktenskap Gudinnan och Guden är det verkligen dags för en större fest, ett bröllops kvällsmat. De vårprimörer som dykt upp passar bra, servera gärna soppa, paj och/eller sallader.

Gurksoppa

1 liten finhackad gul lök
1 gurka
1 msk smör
7,5 dl grönsaksbuljong
7,5 dl mjölk
1½ dl hackad persilja
(ev 1 dl vispad grädde)

Skala och finhacka gurka, finhacka löken och stek i smör tills löken är genomskinlig. Tillsätt grönsaksbuljong och hälften av persiljan, koka upp och låt sjuda sakta i 5 minuter. Passera genom en sil eller kör blandningen i mixer, och tillsätt sedan mjölken.

Om den serveras varm, värm den, men tillåt den inte att koka. Om den serveras kyld, lägg till ytterligare en rejäl nypa salt och ställ i kylen ett par timmar. Precis innan servering, tillsätt en stor klick grädde. Använd selleri som ett alternativ till gurka.

Kycklingrecept är bra för den här tiden på året också. Prova att rosta med en lök inuti, eller späcka med vitlök och rosmarin mellan köttet och skinnet på bröstet. Pensla utsidan av fågeln med sweet chili, plommon eller hoisinsås. Om du planerar en picknick, servera kycklingsmörgåsar med rönn eller lavendel gelé, en sallad av sallad, renfana och ruccolablad, eller skivad kyckling, kokt ägg och majonnäs.

Fläderblommor (obs! det får inte vara den vilda flädern utan den som planteras i våra trädgårdar etc.) kan doppas i uppvispat ägg och mjöl, friteras sedan och serveras med strösocker och grädde. Fläder kan också användas för att smaksätta glass eller sorbet, eller att göra flädervin.

Som dryck rekommenderas Mjöd, som ofta kallas smekmånadsdricka. Annars serveras söta viner och likörer. Fläder med kolsyrat mineralvatten är utmärkt också. Färgerna för den här högtiden är klarrött och silver för gudinnan och grönt och guld för guden.

Exempel på ritual

Det i särklass mest uppenbara sättet att fira Eldens högtid/Beltane på, är ett traditionellt sätt, att utföra den Stora Riten. För detta behöver du en bägare vin (eller om du gjort drycken som finns i inledningen kan du använda dig av den) och en Athame. Som i andra ritualer, måste du hitta en tid och plats där du kommer att vara ostörd.

Rena, frigör och skapa cirkeln. Be om stöd av elementen och visualisera sedan Gudinnan i hennes kläder som Moder, varm och omtänksam, stark och full av nåd, och be henne att vara närvarande vid din rit. Visualisera Guden som en ung man full av kraft och energi och be honom att också vara med dig.

Ta din Bägare och håll den med båda händerna framför dig i ögonhöjd. Fokusera på bilden av Gudinnan och säg:

”Den här bägaren, är en symbol för Gudinnan, den Stora Modern som för med sig fruktsamhet och kunskap till alla "

Sätt ner Bägaren och ta din Athame. Håll detta i båda händerna framför dig, knivbladet uppåt, även den i ögonhöjd, och med fokus på bilden av Gud, säg

"Den här Athamen, är en symbol för Guden, Allfadern som ger energi och styrka till alla."

Vänd sedan din Athame så att du håller bladet nedåt i din högra eller starka hand, ta Bägaren i den andra handen och sänk ner bladet i vinet, säg

"De är unisont förenade, tillsammans, de bringar liv till allt. "

Kyss i handtaget på din Athame, säg

”Jag välsignar dig"

Och lägg sedan ner den. Ta en klunk av ditt vin/dryck medan du mediterar över rollerna Gudinnan och Guden har vid denna tid på året.

När du är klar, kom ihåg att tacka element och Gudinnan och Gud. Stäng ner cirkeln, rena etc.

Eventuellt återstående vin kan drickas som en del av ditt firande eller, om du föredrar, kan du ta med det utanför och hälla det på marken som ett dryckesoffer.

Tillbaka

 

 

Att fira Sommarsolståndet

Mindre firande

Har du ork, så kliv upp i gryningen och hälsa solen. Om du inte kan göra det, varför inte meditera över solens betydelse i ditt liv.

Större firande

Om ni är på lekhumör varför inte dela upp er i två grupper och arrangera ett ojämt antal le-kar/tävlingar där ni som grupp möts. Ett sätt att påminna om att vid den här högtiden firas slaget mellan Järnekskungen och Ekkungen. Exempel på vad man göra är dragkamp, kapplöpning och kubb, allt behöver inte vara fysiska lekar så varför inte spela fia eller något kortspel. Vill de vuxna inte vara med, kan det vara läge att arrangera en skattjakt för barnen och/eller be dem plocka ihop saker ute i naturen och med hjälp av dem göra en sol.

Eftersom de flesta av oss även firar midsommar kan det vara idé att låta maten och dryck över lag vara gyllene som t ex cider, vita viner och fruktjuice.

Hemgjord lemonad

3 citroner
drygt 2 dl socker
1½ liter vatten

Tvätta försiktigt citronerna och skala tunt. Lägg skal och socker i en värmetålig kanna. Koka vatten och häll över. Täck och låt svalna under omrörning. Tillsätt sedan saften av samma tre citroner. Sila och servera kyld.

Ett annat förslag är att bara koka upp så mycket vatten som behövs för att täcka skal och socker. Låt sedan svalna precis som ovan men vid serveringen kolsyrar du resten av vattnet innan du häller i. För att göra den lite mer svensk kan du byta ut två av citronerna mot ca 5 dl jordgubbar, de behöver inte koka men kör dem i en mixer till en slät puré. Drycken blir visserligen lite tjockare men det blir gott och vitaminrikt,

Till maten kan du baka ett bröd som liknar en sol. Servera gurksallad med oliver, getost och en olivoljedressing. Kikärter, couscous och kyckling samt allt du kan skörda eller köpa färskt.

Exempel på ritual

Nyckeltemat för denna högtid är höjden av solens kraft och början till dess nedgång, övergången från Ekkungen till Järnekskungen och Gudinnan som Moder, gravid med den kommande skörden och presiderade över årstidernas växlingar.

Ta i förväg, en klar kristall med ett hål i. Kvarts är bäst men blykristallglas eller skuret glas av det slag som finns i billig smycken går även bra. Leta runt bland dina kristaller. Det behöver inte vara dyrt – du kan hitta det du vill ha i en second hand butik.

Trä kristallen på en ca meterlång stark tråd och fäst med en stark knut. Rengör kristallen, först och främst fysiskt genom att tvätta den i varmt (inte hett) vatten och diskmedel. Rengör den sen psykiskt. Gör det genom att hålla den under rinnande vatten i fem minuter medan visualisera alla ojämnheter spolas bort.

När du börjar, kalla på de fem elementen, Gudinnan och Guden för att stödja dig/er, liksom i tidigare ritualer.

Ta din kristall och håll den i solljuset. Oroa dig inte för om dagen är mulen, solen är ändå lika när-varande. Visualisera hur solens strålar fyller kristallen med ljus och energi. När du känner att din kristall har "laddats" klart på det här sättet, häng den i fönstret, helst där den kommer att se till att fånga solens strålar.

Slutligen tackar du elementen, gudinnan och guden för deras stöd.

När som helst när du känner särskilt behov av energi från solen, kan du ta ner din kristall och ta den med dig, eller ha den i ett snöre runt halsen. När det gäller planetariska inflytanden (solen uppfattas som en planetarisk kropp i form av magi), är solen den energikälla och symbolisk styrka, skydd, ära och makt.

Tillbaka

 

 

Att fira Skördefesten

Mindre firande

Fundera över vad du har gett andra. Arbetar du som volontär någonstans, hjälpt någon person med något etc?

Större firande

Säd är viktig för den här festen, och bröd bör därför vara det centrala temat. Baka gärna ett bröd som ser ut som en sol eller en kärve vete. Förutom bröd är det här en fest med fisk, nyskördade grönsaker och kyckling. Pajer i olika former och piroger passar utmärkt den här dagen. Som dryck passar rött vin, cider eller öl. Barnen och de som föredrar alkoholfritt kan välja en alkohol-fri cider eller fruktjuice.

Som vid de flesta andra högtider passar lekar in. Eftersom det är en skördefest brukar lekarna ha något med skörd att göra. Ett förslag är att göra en Majskung. Den kan du göra av en bunt långt gräs eller halm, samla ihop en tjockare bunt som du binder av i ena änden, för att bilda ett huvud. Halvvägs mellan huvud och den andra änden binder du av igen och delar den nedre delen i två delar, som sedan bildar ben. Ta sedan en tunnare bunt och bind fast dem i den övre delen som armar. Låt sedan dockan vandra runt bland alla deltagare som får dra ett strå från kungen. Den som drar det strå som får kungen att falla sönder, blir den som får leda firandet.

Exempel på ritual

Ta ett antal bitar av papper och på ena sidan gör du en anteckning om något du har uppnått under det senaste året, eller sedan du senast firade en av högtiderna. På baksidan antecknar du något du tänker göra som "betalning" för detta. Det bör vara något man kan uppnå, men som kostar dig tid eller ansträngning på ungefär samma sätt. För att ge ett exempel, om du har haft framgång i dina studier, skriv det på första sidan. På baksidan kan du vilja ägna lite tid åt att hjälpa någon annan lära sig en färdighet som de inte har eller att läsa för ett litet barn.

"Prestationen" och "betalningen" behöver inte vara direkt kopplade till varandra. Du kan välja att laga en speciell måltid för någon som förtjänar det, till exempel, som betalning för ditt husdjur återhämtning från en sjukdom.

När du börjar på en ritual som denna kan det vara lätt att tänka på ett mycket stort antal positiva saker som har hänt i ditt liv. Om detta är fallet, försök att begränsa dig till dem där du känner att du har fått hjälp av Gudinnan och syftar till att markera tre viktigaste händelserna på detta sätt.

Vid den tid du har avsatts för din ritual, kalla på elementen, Gudinnan och Gud på vanligt sätt. Ta ditt första papper och läs noggrant igenom "prestationen" medan du kommer ihåg hur du kände på den tiden. Tacka guden och gudinnan för att de gett detta till dig.

Vänd på den och läser din "betalning". tillägna denna uppgift till guden och gudinnan, säger att du kommer att göra det till deras ära och som betalning. Upprepa detta med alla tre.

När du är klar, tacka elementen, Gudinnan och Guden.

Ett tips är att sätta upp dina löften på en plats där du kan se dem, ta bort dem när du har utfört dina arbetsuppgifter, eller så kan du sätta dina papper på ett säkert ställe. Hur som helst, glöm inte att utföra dina löften, eftersom dessa har gjorts och engagerat dig som häxa och precis som du inte vill att Gudinnan och Gud ska sluta hjälpa dig, så vill du inte misslyckas med att genom-föra dina erbjudanden/löften till dem.

Tillbaka

 

 

Att fira Höstdagjämningen

Mindre firande

Tänd ett ljus och sätt dig och fundera över vad du verkligen har lärt dig under året.

Större firande

Skördefesten och Höstdagjämningen har väldigt mycket gemensamt eftersom de är båda skör-dehögtider, men höstdagjämningen är mer så. Det är en tid med många livsmedel, inte bara att frukterna, fortfarande är i säsong, utan det är också många andra livsmedel - humle kustnära, fisk, ostron, fågel och kött, och grönsaker som kålrot, zucchin, och blomkål. Mycket icke odlad mat växer vilt som t ex svamp. Det är också den stora fågel, fisk och skaldjursfesten. Fruktvin eller sangria, öl och cider är drycker som passar väl in.

En fruktkaka till efterrätt Gör en vanlig sockerkakssmet och blanda ner bitar av olika frukter och bär. Grädda 10-15 min längre än vanlig sockerkaka. Servera med vaniljsås eller vispad grädde. Vanlig fruktpaj passar också bra.

Exempel på ritual

Några dagar i förväg går du ut och samlar in en handfull döda löv. Ta hem dem och lägg dem nå-gonstans för att torka ut ordentligt. Fundera på dina "fångar", det du ångrar och vill släppa, och för var och en, markerar med en symbol i de döda löven. Som ett exempel kan din symbol för obetalda skulden vara ett dollartecken. Du bör även överväga om du behöver göra något prak-tiskt, såsom att betala av denna skuld, eller be om ursäkt för alla hårda ord du har talat, för att din läkningsprocess ska börja. Helst bör dessa praktiska åtgärder utföras innan du börjar ritualen, så att ärendet kan slutföras under ritualen, men du kanske upptäcker att vissa åtgärder inte kan slutföras förrän efter dina höstdagjämningsriter.

När det är dags för dig att utföra din ritual, bjud in elementen, Gudinnan och Guden på vanligt sätt.

Ta fram dina löv. Titta noga på var och en av de symboler du ritat. När du gör det, tänk på situat-ionen som fick dig att ångra dig och fundera över vad du lärt dig från det och hur du kan undvika en liknande situation som den, inom en snar framtid. Håll upp lövet och be Gudinnan att ta problemet ifrån dig och ge dig styrka i framtiden, sedan krossar du bladen i handen.

Senare måste du göra dig av med löven. De kan kastas för vinden, placeras i en bäck, grävas ner i marken eller brännas om du har möjlighet, och därmed kasta bort dessa problem. Om du fortfa-rande har praktiska åtgärder att utföra för att rätta till några problem, kanske du vill behålla de löven tills åtgärderna är avslutade. De kommer att fungera som en fysisk påminnelse om de löf-ten du gjort.

Efter att du kastat dina "fångar", måste du ta in lite positiva tankar och vanor som representerar den läkande sidan av denna högtid. För detta behöver du ett långt vitt snöre. Ta ditt snöre och knyt en knut i den för varje ny vana du tänker komma in. Till exempel kanske du vill lova dig själv att du kommer att betala skulder tillbaka omgående, att du ska försöka tänka innan du gör personliga kommentarer eller att du kommer att sträva efter att tänka på en positiv personlig egenskap varje gång du kritiserar ditt eget utseende. Detta skulle vara tre knutar i snöret, du kan göra så många löften som du vill, men du kommer att finna det mer effektivt om du väljer tre eller fyra huvudposter och fokusera din avsikt fullt ut på dem, snarare än att välja ett tiotal som du kanske inte minns senare.

Som med alla högtider, kom ihåg att fira din Rit med vin och kakor innan du stänger ner och av-sluta med att tacka elementen, Gudinnan och Guden.

Tillbaka

 


Välkommen till www.nerthus.se

 

Mer om Wicca

Myter

Etik

Manifest

9 Principer

Högtid / Sabbat

Månceremoni / Esbat

Vem är präst / prästinna

Wiccan Rede

 

 

Besök gärna vår Facebooksida som heter Nerthus, den är öppen för alla.

 

  

RITUALER

Vi kommer att ha olika ritualer online så att vi kan göra saker tillsammans även om vi kanske bor långt ifrån varandra eller av annan anledning inte kan träffas.

Vi firar Skördefesten torsdagen den 21 seprember kl 20.00. Välkomna till vårt ritualrum.

Dessa online-ritualer sker via en chat.
Gå till Ritualer online uppe i rubriklisten så hittar du mer information och länken till chatten längst ned på den sidan.

 

NYHETSBREV

Vill du ha information om när det händer något nytt? Anmäl dig här.

OBS! detta är inte detsamma som att bli medlem i Nerthus 

 

Länkar för mer information

Länkar till medlemmars hemsidor


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)