Månen - magi och betydelse

CURRENT MOON

Den här sidan innehåller följande rubriker

Månen - dess betydelse och ritualer

Historik om kalendern

Månens magi

Månens olika faser

Nymåne

Växande måne

Fullmåne

Avtagande måne

Mörkmåne

Några speciella månfaser

Nyårsny

Blåmåne

Svartmåne

Månförmörkelse - Blodmåne/Rödmåne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månens namn i de olika kalendermånaderna

Januari - Vargmåne

Februari - Ismåne

Mars - Stormmåne

April - Harmåne

Maj - Älvmåne

Juni - Mjödmåne

Juli - Örtmåne

Augusti - Kornmåne

September - Vinmåne

Oktober - Fällningsmåne

November - Snömåne

December - Ekmåne

 

 

Månen - dess betydelse och ritualer

Månen har alltid haft stor betydelse både för människors sätt att leva och som ett föremål för dyrkan och tillbedjan över hela världen. I dag är det framför allt de som lever enligt olika naturreligioner som ser den som viktig, den kallas ibland för mystikens sol. Det är ganska naturligt när man inser att människan på ett tidigt stadium insåg att det fanns ett samband mellan ebb och flod samt hur månen stod på himlen. Tillsammans med hur månens ljus sken, om det var en full måne eller en växande, avtagande etc har man funnit en koppling mellan sådd/skörd och fullmånen. Det sägs även att det finns en koppling mellan fullmåne och kvinnornas menstruation, barnafödsel m m. Meni är det latinska ordet för måne och därifrån stammar även ordet menstruation.

Dessutom gav oss månen några extra timmar där vi kunde arbeta, framför allt vintertid. När elektriciteten utvecklades och blev var mans egendom försvann dock en del av månens betydelse. Eftersom vi då själva kunde styra över ljuset.

Tillbaka

 

 

Historik om kalendern

Månen var från början det enda redskapet för att skapa en kalender. De tidigaste kalendariska anteckningarna som finns är uthuggen i renhorn och fanns i Dordogne-regionen i Frankrike och daterat till för ungefär 30,000 år sedan. De visar ett register över månens cykel, spårade under flera månader, liksom placeringen av månen varje natt vid horisonten. Det bör antas att den an-vändes under en tid innan de började ”skriva” ner den. Därför kan vi anta att den franska kalenderns är den tidigaste "kalender" som överlevt, det är säkert inte den tidigaste som gjordes och representerar en väl etablerad utövning i att göra månberäkningar av tiden.

 

Anledningen till att vi vet att månkalendern var den tidigaste kalendern är att den fortfarande var den som användes, i början av den skriftliga historien och under en lång tid efter, och faktiskt fortfarande är vanligt förekommande i liturgiska kalendrar för många människor än idag. Men det var en uppenbarelse att folk antecknade månens rörelser, förmodligen för att användas som en kalender för kommande månader, i ett så tidigt stadium. Det var faktiskt lite av en uppenbarelse att folk noterade något alls så tidigt.

Du vet utan tvekan redan att Mån- och Solkalendrar inte sammanfaller. Solen tar ungefär 365 och 1/4 dagar på sig för att ta sig ett varv runt jorden. Månen rör sig under samma tid 12 och 1/3 varv runt jorden. Varje varv tar 29 och 1/2 dagar - med 12 (av Månens varv) månader bildar ett månår med 354 dagar eller 13 (månvarv) månader bildar ett månår med 383 och 1/2 dagar, beroende på utövning. På grund av att detta är mån- och sol- kalendrarna ur fas med varandra, och sammanfaller sällan. Ofta är det 13: e månvarvet i en interkalendarisk månad tillsatt för att hålla sol- och mån kalendrar mer eller mindre i linje.

De gamla egyptierna började sin historia med månkalendern, som leds av månguden Thot, såväl som mindre lokala mångudar som Khonsu. Egyptierna trodde normalt att månen var maskulin tills man under Ptolomaic perioden införde hellenistiska idéer. Himlen var då tänkt som feminin.

Tills 1000 f. Kr hade egyptierna utvecklat och genomfört en solkalender bestående av 12 måna-der med 30 dagar vardera, och fem dagar som de kallade epogamenaldagar. De fortsatte att an-vända månkalendern som en liturgisk kalender medan solkalendern blev den medborgerliga ka-lender som används för varje dag aktiviteter.

De fem epagomenala dagarna ansågs utgöra en period mellan slutet av ett år och början av nästa, och sades vara fem av de viktigaste Gudomarnas födelsedagar. Inget arbete gjordes under dessa dagar, som ansågs vara "en tid utanför tiden."

Egyptierna var stora matematiker och korrekt beräknade de solåret till 365 dagar, men de missade den extra 1/4 dagen, så att med tiden började deras solkalender falla ur fas med det verkliga solåret. Efter 1460 år hade kalendern blivit så ur fas att den var praktiskt taget värdelös – för att rätta till detta hade de egyptiska matematikerna lagt till ett särskilt interkalendariskt år som tog kalendern tillbaka i linje med det naturliga året. Detta visade sig vara avgörande för historien om kalendern i västvärlden eftersom romarna höll på att erövra Medelhavsregionen och de inspirerats av denna egyptiska prestation att reformera sin egen kalender som även den var fruktans-värt ur fas.

Den tidigaste romerska kalendern började året vid vårdagjämningen – ett system som fortfarande har plats i Astrologin, där året börjar med Väduren, och i vissa wiccagrenar, vars ursprung är Medelhavet. Den första kalendern hade endast tio månader med 29 eller 30 dagar vardera totalt 304 dagar de återstående 61 dagarna av vintern är namnlösa och onumrerade. Den store re-formatorn Kung Numa Pompillius, 650 f. Kr, lade till två månader till kalendern så att den inkluderade vintern och hade totalt 12 månader, men bara 355 dagar vilket förstås var helt ur fas med det verkliga solåret.

Den egyptiska matematikern Sosigenes beräknade året till 365 och 1/4 dagar och därmed skapat ett 365 dagars år med ett "skottår" vart fjärde år. Detta är den mest exakta solkalendern hittills, och blev standard i hela det romerska riket och dess ättlingar under namnet "julianska kalendern".

Men Sosigenes gjort ett mindre fel, han räknade fel med 11 minuter på ett år. Med tiden lades 11 minuter till, och under 1500 - talet var den julianska kalendern ca 10 dagar fel från det verkliga solåret. Påven Gregorius XIII, lät 1582 e Kr översteprästen i den katolska traditionen, Paramount, göra den sista ändringen av den julianska kalendern. Han ordnade så att varje sekelskifte (1600, 1700, 1800, etc.) inte skulle räknas som skottår om det inte var delbart med fyra. Därmed skapa-des den gregorianska kalendern som används av de flesta i världen idag.

Under tiden i Asien utvecklades en helt annan form av kalender, den ”Asiatiska Kalendern" och i Amerika hade de infödda folken utvecklat sitt eget komplexa kalendersystem, den "Centralamerikanska Kalendern."

Tillbaka

 

 

Månens magi

 Månen har alltid förknippats med kraftfull magi. Den påverkar oss både psykiskt och fysiskt. En förklaring till att månen ses som magisk är att det är lätt att studera månens kretslopp. Den växer sig full för att sedan tyna bort och till sist födas på nytt. Det gjorde att man trodde att månen hade en koppling till alla livets kretslopp, som t ex årstider, tidvatten, växtlivet, födelse och död.

Månen betraktas även som känslornas härskarinna och därmed en grund för vårt andliga sinne. Dess starkaste egenskaper är intuition, ödmjukhet och inlevelseförmåga. Den symboliserar det mystiska och övernaturliga samt vårt förflutna och vårt minne.  

 

Tillbaka

 

 

Månens olika faser

Den största betydelsen har månen i magiska ritualer, där de magiska ritualerna och/eller formler som utförs är beroende av vilken fas månen är i. När det gäller månens faser, finns det lite olika skolor. En del anser t ex att nymåne och mörkmåne är samma sak. Andra anser att man inte ska jobba magiskt vid nymåne och/eller mörkmåne. Ritualer förekommer för alla faser men det vanligaste är att man firar ny eller fullmåne. Precis som vid firandet av högtiderna hedrar de Gudomen men är oftast mer personliga och oavsett om man är en grupp eller solitär så lägger man huvudvikten vid det individuella arbetet som handlar om den enskilda personens mål och växande.

Perioden från nymåne till fullmåne är den ljusa halvan av månaden med perioden från fullmåne till nymåne är den mörka. Den ljusa halvan av månaden används för att skapa det man vill ha eller uppnå. Månceremonierna vid nymåne är till för att manifestera saker som kommer att växa tillsammans med månen allt eftersom den växer. Den mörka halvan används för att frigöra saker som man vill släppa taget om och utföra inre arbete som kräver att man ser inuti sig själv. Månceremonierna vid fullmånen sker när månen är som starkast, och vi använder den förhöjda energin för att ge ytterligare styrka till vårt arbete.

När det gäller att utföra magiskt arbete under dessa månfaser överlåter vi till din intuition att bestämma. Här redovisas förslag på vad man kan arbeta med under de olika faserna. Glöm dock inte bort att varje måne under året också har en speciell betydelse och som bör kopplas samman med månfasen när du arbetar med ritualer

Tillbaka

 

Nymåne

Denna fas står för pånyttfödelse. Det är en tid för att utföra ritualer som handlar om att locka till sig någonting nytt. Det kan handla om en ny kärlek (kom bara ihåg att du inte kan jobba med att en speciell person ska bli förälskad i dig utan bara be om att kärleken ska komma in i ditt liv), ny början, börja nytt projekt, skaffa en ny vana. Månen avger minst energi eftersom den är på tillväxt. Menstruationsblodet sägs ha extra starka krafter vid nymåne.

Tillbaka

 

Växande halvmåne

Nu stiger kraften och månens dragningskraft påverkar allt som utsätts för dess energi. Det är en bra tid för att övervinna svårigheter. Kroppens förmåga till att självläka är extra starka just nu. Det är även en bra tid för att utföra magi som handlar om förbättrad hälsa och fruktbarhet. Un-der den växande halvmånen är det en perfekt tid för att plantera frön, växter och magiska örter. Den växande månen gynnar kreativitet och utveckling. En bra tumregel för att komma ihåg hur växande månen ser ut är att den liknar ett kommatecken medan avtagande är vänd åt det andra hållet.

Tillbaka

 

Fullmåne

Nu har månen som mest energi och kraft. Det är under den här fasen som de flesta ritualer utförs eftersom den förknippas starkast med magi. Alla ritualer och besvärjelser som handlar om att få framgång, kärlek och fullbordan vilket innebär att du bör göra färdigt olika projekt, avsluta t ex studier med lyckat resultat ska göras nu. Det är även en bra tid för att ladda kristaller och tarot-kort samt samla in magiska växter. Fullmånen är en lämplig tid för uppgörelser med sig själv. Och glöm inte bort att vara extra uppmärksam på dina drömmar. Många värdefulla budskap le-vereras oftast kring fullmåneperioden. För vissa är fullmånen inte något positivt då den lockar oss med sin rastlösa energi, och vissa personer kan få det ganska besvärligt vid denna tid. Full-månen kan ge upphov till rastlöshet, sömnlöshet, intensiva drömmar och irritation.

Tillbaka

 

Avtagande halvmåne

Tiden vid avtagande halvmåne, är lämpad för magi där man vill bli av med något och förändring-ar av olika slag. Det här är tiden för att t ex byta jobb, ta bort vårtor, gå ner i vikt, förändra din boendesituation eller avsluta ett förhållande. Utför ritualer och besvärjelser för att t ex bli av med en beundrare, avundsjuka/svartsjuka, en sjukdom, minska skulder, jaga bort fiender, bränna bort dåliga vanor etc. Din energi vänder sig inåt, och du kan lättare bearbeta upplevelser. Skörd av rötter är lämpligt. Det är även tiden för att beskära sina plantor och blommor.

Tillbaka

 

Mörk måne

Mörkmånen i sig är omtvistad. Vissa menar att det bara är ett annat namn på nymånen och andra skiljer på dem. För dem som särskiljer mörkmånen råder även tvister om vad man ska eller inte ska göra. Vissa menar att det endast är en tid för meditation och att besvärjelser inte skall utföras, andra känner att den Mörka Månen är den mest kraftfulla tiden att utföra formler. För dem är det en tid av förståelse för de egna passionerna samt ilska vilket gör det till en bra tid att ta itu med dessa. För dig som känner den starka energin från mörkmånen kan ta tillfället i akt att utföra be-svärjelser angående beroende, skilsmässa, förändringar rättvisa, fiender gräl och separation.

Tillbaka

 

 

Några speciella månfaser

Det finns några speciella månfaser som har en liten extra innebörd. En del av dessa förekommer varje år och andra förekommer med vissa återkommande intervaller.

 

Nyårsny måne

Här är det två månfaser som berörs

Fullmåne - Den första fullmånen efter vintersolståndet är en bra tidpunkt att påbörja de projekt du vill hålla på med under året. Du kan även önska dig saker och försäkra dig mot dålig ekonomi.

Nymåne – Vid 1:a nymånen ber du månen om att följa dig med energi, mat, pengar, kläder och värme. Lägg pengarna i fönsterkarmen tills du är i stort behov av pengar. Låt ljuset skina på pengarna. Nästa nyår ska du se att pengarna ligger kvar och det du bad om har du haft nog av hela tiden.

Tillbaka

 

Blåmåne

En blåmåne uppstår när fullmånen visar sitt ansikte två gånger på en månad. Fullmånen är sär-skilt kraftfull då den återkommer för andra gången inom samma kalendermånad. Traditionerna går lite isär, vissa menar att man i blåmånen alltid kan räkna in den månadens fullmåne till kraf-terna medan andra menar att man enbart kan räkna med dem om blåmånen är den trettonde månen under året, vilket skulle vara den äkta blåmånen.

Viktiga nyckelord för denna måne är frigöra, minnas, gemenskap med de döda och förutsägelse. Det är också en bra tid att be om hjälp att lösa svåra problem, frigöra gammal ilska och hela smärta. Låt den Blåa månen skingra dina skuggor och balansera din Karma. Under blåmånens inflytande är det dags att släppa gamla negativa minnen och känslor.

Det är då dags att sätta upp nya mål för en själv. Det sägs att denna andra fullmåne är så kraftfull att vad än man önskar sig, så får man det

Tillbaka

 

Svartmåne

En svartmåne förekommer när det är antingen två mörkmånar eller två nymånar (beroende på hur man diskuterar kring existensen av de båda) i en kalendermånad.

Den andra mörk/ny månen är en tid med stor kraft i den spirituella världen och all magi utförd under den här tiden är särskilt verkningsfull. Det är ett jättebra tillfälle att gå in i sig själv för att sortera och städa bort sådant som man inte vill ha kvar i sitt liv. Svartmånens energi är perfekt när man vill bli av med negativa energier, dåliga känslor eller om man har kvar känslor för någon.

Allt slags avslutande och saker du inte vill bära på längre bör du göra dig av med tiden före svartmåne. Det är dock viktigt att komma ihåg, att efter avtagande måne och renstädningen så kommer en tilltagande måne där du istället ska skapa något nytt. Gör inte en utstädning utan att ha tänkt ut något nytt att göra istället, för det kan hända att du annars känner dig dränerad.

Tillbaka

 

Månförmörkelse - Blodmåne/Rödmåne

Blodmåne eller rödmåne är det folkliga namnet på en månförmörkelse där man uppfattarmånen som allt från orange till mörkröd. Blodmåne har också namnet jägarens måne som kommer från att jägare jagade och dödade under den röda månen. En del förknippar blodmånen med svart magi och vissa vill därför inte utföra någon magi vid den här tiden. Under månförmörkelsen do-minerar de underjordiska och psykiska krafterna. Månens kraft är extra stark nu och lämpar sig för meditation och inre arbete koncentration, spegelmeditation och klärvoajans. Kom ihåg att intuitionen föder inspiration…

Tillbaka

 

 

Månens namn

Varje måne har ett namn eller rättare sagt flera namn. Anledningen till att det är flera beror på att olika folkslag har haft namn på varje fullmåne, relaterad till naturen och de primära energierna och uppgifterna i deras liv. För varje måne redovisas även några andra namn och om du jämför dem för olika månader så kommer du ofta att se att vissa namn återkommer i flera månader, förmodligen beror det på att de namnen är mer beroende av på vilken breddgrad man bor. Rekommendationen till dig är att bilda dig din egen uppfattning om vilket namn som passar dig bäst.

Tillbaka

 

Januari - Vargmåne

Kontrollera först om den även är Nyårsny

Månen i den djupaste vintern kallas Vargmåne. När det nyfödda årets ljus sakta ökar och Varg-månen blir full, är en bra tid för att se tillbaka på det som just är slut och lära av våra erfarenhet-er. Bevara energi, arbeta på personliga problem som inte involverar andra. Säg farväl till den tid som har varit och låt den gå, så att du kan ta emot det år som har blivit fött. Att lära sig släppa det som vi annars ville hålla fast. För våra förfäder innebar den här månfasen att vargarna i brist på byten kom mycket närmare människornas läger. Det här är en tid för kontemplation, skydd av hem och vänner, och för att samla styrka för kommande tider.

Andra namn: Tyst Måne, Kall Måne, Liten Vintermåne, Kysk Måne, Snömåne.

Tillbaka

 

Februari - Ismåne

Månen som följer Vargmånen är Ismånen. Vid denna tid, är alla naturens frön bara möjligheter i den frusna jorden. När månen skiftar, växer fröna. Vid denna månfas tänder vi ett ljus och reflekterar över framtiden. Accepterar ansvar för gamla misstag, förlåta oss själv, göra upp framtidsplaner. Kort sagt förbereda oss som naturen förbereder sig för nytt liv.

Andra namn: Vild Måne, Behornad Måne, Hungermåne, Livgivande Måne, Solmonath (Solmåne) eller Stor Vintermåne.

Tillbaka

 

 

Mars - Stormmåne

 Vårdagsjämningen närmar sig. En del frön kan planteras. När detta är gjort, föreställ dig hur fröet växer till full blomning. Det här är tiden för att plantera frön på det materiella planet men även på det andliga planet. Gör en ritual där du väljer vilka spirituella frön du önskar att så. Det kan vara visdomsfrön, förståelsefrön eller frön för speciella kunskaper. Så, med en viljehandling, planterar du dessa frön i den fruktbara jorden som är ditt undermedvetna sinne, med en fast beslutsamhet om att de ska näras och odlas i de kommande månaderna. Så att de växer, blomstrar och bär frukt. En tid att se djupt in i dig själv för att upptäcka vilken potential som ligger och väntar. Se sanningen i ditt liv hur mycket det än sårar. Nya begynnelser; balans mellan Ljus och Mörker. Krossa illusioner.

Andra namn: Sädmåne, Vindens Måne, Plogmåne, Maskmåne, Lentzinmanoth (Förnyelsemåne), Fastemåne, Savmåne, Kråkmåne, Frömåne

Tillbaka

 

 

April - Harmåne

 Årstiden för fertilitet och sådd har kommit. Det är Moder Gudinnas tur nu. Det är också parningstid för haren, och cykeln för födelse, död och återfödsel kommer. Arbeta med humöret, emotionella utbrott och själviskhet. Lägg energi på skapande och producerande; återfå balans för nerverna. Förändring, självförtroende, självtillit, dra fördel av tillfällen.

Andra namn: Växtmåne, Knoppande Träd Måne, Säd eller Planteringsmåne, Odlares Måne, Ostarmanoth, Skär Måne, Grönt Gräs Måne. Frömåne.

Tillbaka

 

 

Maj - Älvmåne

Kraft flödar från de gröna skogarnas gudar och träd. Denna månfas kallas också för Skogsnymfmånen, vid denna tid är slitningarna mellan motsatser som mest kraftfulla. Detta är också tiden för det Heliga Äktenskapet. Stärk banden till övernaturliga beskyddare och varelser runt om dig. Intuition, fortplantning, den skapande energin är som starkast. Det är lätt att ta kontakt med älvor och andra övernaturliga väsen.

Andra namn: Harmåne, Vildbär eller Tvåtals Måne(dyadmåne), Skrämselmåne, Grodåterkomstmåne, Planteringsmåne, Blomstermåne, Måne När Ponnierna Fäller.

Tillbaka

 

 

Juni - Mjödmåne

 Blommorna och bina från Maj har passerats och nu är det dags att göra dem till mjöd. Mjöd har ansetts ha magiska och livgivande krafter i många av länderna i forntidens Europa. Det var också drycken för många legendariska hjältar. Mjödmånen är full men vilsam energi som skyddar, stärker och förebygger. Det är en tid av Ljus; Jordströmmarna svänger runt. Det är bästa tiden för att fatta beslut och även jobba med att ta ansvar för händelser i nuet. På natten, när mjöden görs, kan man dricka den som ett tecken på vördnad för forntiden.

Andra namn är: Älskandes Måne, Stark Solmåne, Hästars Måne, Honungsmåne, Aerra Litha (Före Litha), Jordgubbsmåne, Rosmåne

Tillbaka

 

 

 Juli - Örtmåne

Detta är tiden för skörd och att tacka andarna i naturen och ens trädgård. Placera en offergåva till dem i trädgården.

Andra namn: Hömåne, Vårtmåne, Fordringsmåne, Blodsmåne, Välsignelsemåne, Fallande Måne, Bockmåne, Åskmåne

 

Tillbaka

 

 

Augusti - Kornmåne

Kornmånen är tiden för att begrunda återfödelsens cykel. När vi äter det vi skördat, säkerställer vi den cykeln. En tid för kontemplation över livets meningslöshet. Så som vi kommer från den första kvinnan och mannen, som kom från Gudarna, kommer den säden vi bakar bröd av från den första säden som någonsin blev insamlad. Vid rituellt ätande av Skördebröd deltar vi i en kedja av händelser som sträcker sig tillbaka till tiden för Gudarna själva. Och här framför oss i de mognande åkrarna är framtidens löfte. Överallt är det överflöde - i örtträdgården, grönsaksåkern, åkern och fruktträdgården. Matkammarens hyllor är fulla av färgrika frukter och grönsaker som lagras till vintern. Huset är fullt av härliga dofter efter preparationen av det som har skördats.

Andra namn: Majsmåne, Tvistemåne, Skördemåne.

Tillbaka

 

 

September - Vinmåne

Städa och rensa upp fysisk, mental, emotionell och spirituell oreda. Grönsakerna är skördade och rör oss mot vindruvorna. Lägg energi på att vila efter arbete; balans mellan Ljus och Mörker, organisera.

Andra namn: Skördemåne, Haligmonath (Helig Måne), Witumanoth, Sjungande Måne, Störmåne, Måne När Hjortar Skrapar Jorden.

Tillbaka

 

 

Oktober - Fällningsmåne

 

Vid den här tiden började våra förfäder jaga eller slakta sina husdjur för att få kött till vintern. Vid denna tid minns vi också de kära vi förlorat. Dags att lägga energier på att släppa taget; inre rengöring. Karma och reinkarnation. Rättvisa och balans. Inre harmoni.

Andra namn: Skördemåne, Winterfelleth, Windermanoth, Fallande Löv Måne, Tio Köldars Måne, Ändrande Årstidens Måne.

Tillbaka

 

 

November - Snömåne

 

Stärk kommunikationen med den gud eller gudinna som känns närmast. Detta är den tysta delen av året, det varma är bakom oss och det mörka är framför. Detta är andens tid. Sök inåt. Lägg energi på att rota dig, förbereda. Förvandling

Andra namn: Mörk Måne, Sorgmåne, Blotmonath, Herbistmonoth, Galen Måne, Dimmåne, Bävermåne, Stormarnas Måne, Måne När Hjortar Fäller Hornen

Tillbaka

 

December - Ekmåne

 

Kontrollera först om den är nyårsny

Ekmånen är Ekgudens måne. Grenarna på eken är i den materiella världen, medan rötterna är i den spirituella. Påminner oss om att det finns mer än den fysiska världen och att se bortom. Fullmånen närmast Vintersolstånd är Ekmånen, det nyfödda årets måne, Det Gudomliga Barnet. Så som Det Gudomliga Barnet som föddes för att dö och dör för att bli återfött. Så har den urgamla Eken sin stam och sina grenar i de levandes materiella värld medan rötterna, grenarna upp-och-ner, sträcker sig djupt ner i Undervärlden, Andens symboliska värld. Medan rötterna gräver sig neråt i det gravlika mörkret i Jorden, sträcker sig grenarna ständigt uppåt mot ljuset för att kronas med helig mistel. Vid denna mest magiska tid på året, då ljuset från det gamla, döende året avtar och Ekmånen går mot full. Dags att arbeta med energier som får dig att uthärda, dö, bli återfödd; Jordströmmar ändras. Mörker. Andliga vägar. Sträcka sig efter vänner och familj, de ensamma och behövande.

Andra namn: Köldmåne, Stor Vintermåne, Måne av Långa Nätter, Långa Nätters Måne, Wintermonat, Heilagmonoth (Helig Måne), Smällande Trädens Måne.

Tillbaka

 

 

 


Välkommen till www.nerthus.se

 

Mer om Wicca

Myter

Etik

Manifest

9 Principer

Högtid / Sabbat

Månceremoni / Esbat

Vem är präst / prästinna

Wiccan Rede

 

 

Besök gärna vår Facebooksida som heter Nerthus, den är öppen för alla.

 

  

RITUALER

Vi kommer att ha olika ritualer online så att vi kan göra saker tillsammans även om vi kanske bor långt ifrån varandra eller av annan anledning inte kan träffas.

Vi firar Skördefesten torsdagen den 21 seprember kl 20.00. Välkomna till vårt ritualrum.

Dessa online-ritualer sker via en chat.
Gå till Ritualer online uppe i rubriklisten så hittar du mer information och länken till chatten längst ned på den sidan.

 

NYHETSBREV

Vill du ha information om när det händer något nytt? Anmäl dig här.

OBS! detta är inte detsamma som att bli medlem i Nerthus 

 

Länkar för mer information

Länkar till medlemmars hemsidor


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)