Det Correllianska Manifestet

Det här är en sammanfattning av det manifest som antogs 1979 av det Correllianska Äldrerådet. Det har under den tid som gått anpassats för att hänga med i tidens och göra innehållet mer universellt.

Vi anser följande rättigheter vara absoluta och fullständiga

1. Alla människors rätt till religionsfrihet, religös teologi, uttryck och praxis

2. Alla människors lika rätt till den absoluta yttrandefriheten

3. Alla människors rätt att fritt förena sig

4. Rätten till lika behandling oavsett religion, ras, rykte eller andra individuella utmärkelser inför lagen och offentligheten

5. Rätten till frihet för personliga sedvänjor, förutsatt att dessa inte skadar någon - som kan skada konkret, och inte omfattar oenighet med rådande moral/åsikter.

6. Den obestridliga och absoluta rätten att tänka fritt och ha idéer, samt att utbyta idéer oavsett alla detaljer.

7. Behovet av lagstiftning och behovet av en regering. Denna regering får inte vara partisk på så sätt att den upphöjer några medborgare men andra blir nedsvärtade, det gäller framförallt i frågor som rör religion och personlig övertygelse. Ingen religion får använda staten eller lagen för att tvinga på andra sina egna övertygelser. Inga särskiljande egenskaper som t ex ras, kön, ideologi, kulturell bakgrund, personligt anseende eller härkomst får användas som ursäkt för statlig påverkan av medborgare. Det gäller personligt förflutet, familjens förflutna eller förflutna handlingar; inget av detta får vara orsak till att en regering dömer en enskild person.

8. Varje individ har den absoluta rätten till personlig övertygelse. Det innebär att staten inte kan använda sig av någon religiös eller filosofisk synvinkel för att tvinga andra att överge sin egen filosofi eller religion. Det innebär också att staten måste vara absolut opartisk i sin behandling i dessa frågor och skydda rättigheterna för alla.

9. Att ingen får censurera avvikande åsikter inom ramen för det civiliserade samhället. Det innebär att alla människor har rätt till det fria utbytet, både i det offentliga och privata, när det gäller idéer, oavsett om de överensstämmer med andras normer eller inte, och att det är omoraliskt och oacceptabelt, att använda lagstiftning för att undertrycka idéer eller ett fritt och korrekt uttryck för dessa idéer. Att vara oense med någon, eller provocera fram tvivel eller reflektion, om frågor av religiös eller teologiska natur inte är att skada och kan inte ses som sådan.

10. Att varje individ har rätt att välja eller vägra medicinsk behandling enligt hans eller hennes synpunkter, åsikter, och önskningar, särskilt under graviditet och dödlig sjukdom. Att den enskilde ensam vet vad som är bäst i sådana situationer och att inga andra parter har någon rätt eller anledning att försöka tvinga dessa personer att följa en annan väg, och att personer, särskilt medicinsk och juridisk personal - som inte respekterar denna rätt är skyldiga till extrem otjänst och missbruk av berörda personen.

11. Att ingen individ har rätt att tvinga på hans eller hennes synpunkter på någon annan oavsett anledning, eller enligt vilken omständighet som helst. Det gäller både religiösa och politiska grupper, de kan inte heller använda sig av lagstiftningen eller staten för att hävda sina åsikter. Att göra det är både omoraliskt och ogudaktigt då varje individ har rätten att vara fri från sådana krafter.

12. Att alla människor måste vara fast beslutna att säkerställa frihet för alla, snarare än att försöka tvinga sin egen uppfattning på andra. Det innebär att man bör engagera sig i en ansvarsfull användning av rättigheter och privilegier eller medborgarskap, och att vi inte får låta dem undergrävas, försvinna eller missbrukas utan att vi opponerar oss.

13. Att ignorera dessa rättigheter kommer att leda till socialt sönderfall, våld och förtryck från de starkaste. Att skydda och utöva dessa rättigheter kommer att garantera framtiden för alla och fria och fredliga utbyte av idéer och kärlek mellan olika grupper.

14. Ingen individ bör göra det möjligt för andra att trampa på hans eller hennes rättigheter och övertygelse, inte heller de rättigheter och övertygelser andra har, utan bör försvara dessa rättigheter och övertygelser. Ingen ska heller behöva söka skydd genom anonymitet eller sekretess eftersom han eller hon önskar utöva dessa rättigheter, specifikt religiösa rättigheter. Alla individer och familjer har rätt att följa sin egen tro och praxis, så länge de inte skadar någon, vara fria från trakasserier från dem som är oense. Att människor inte ska behöva frukta för sig själva eller sina familjer, eller riskera upplösning av deras familjer, på grund av intolerans mot andra i religiösa, filosofiska eller moraliska frågor.

15. Att de som försöker att på detta sätt förtrycka andra, inte får tillåtas att göra det.

Tillbaka


Välkommen till www.nerthus.se

 

Mer om Wicca

Myter

Etik

Manifest

9 Principer

Högtid / Sabbat

Månceremoni / Esbat

Vem är präst / prästinna

Wiccan Rede

 

 

Besök gärna vår Facebooksida som heter Nerthus, den är öppen för alla.

 

  

RITUALER

Vi kommer att ha olika ritualer online så att vi kan göra saker tillsammans även om vi kanske bor långt ifrån varandra eller av annan anledning inte kan träffas.

Vi firar Skördefesten torsdagen den 21 seprember kl 20.00. Välkomna till vårt ritualrum.

Dessa online-ritualer sker via en chat.
Gå till Ritualer online uppe i rubriklisten så hittar du mer information och länken till chatten längst ned på den sidan.

 

NYHETSBREV

Vill du ha information om när det händer något nytt? Anmäl dig här.

OBS! detta är inte detsamma som att bli medlem i Nerthus 

 

Länkar för mer information

Länkar till medlemmars hemsidor


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)