Artiklar som tidigare publicerats i Läsvärt

Vangelo Delle Streghe ur Correlliansk synvinkel

Vangelo Delle Streghe - kap 1 Hur Diana födde Aradia

Våra gudasläkter i Norden Del 1

Vangelo Delle Streghe - kap 2

Våra gudasläkter i Norden

Del 1 – funderingar kring de första gudomarna

När man läser om tidigare religioner bör man ha i åtanke att mycket av de första religionerna inte bygger på några skrifter som vi idag kan läsa. Istället är det duktiga arkeologer som beskriver hur det såg ut, utifrån de fynd de gör. Jag tvivlar inte på att de ofta har rätt men man bör nog inte glömma bort att deras tolkningar utgår ifrån deras egen världsbild. Tyvärr är det i universitetsvärlden inte helt ovanligt att vissa forskare har mer makt än andra, vilket gör att deras världsbild råder under en viss tidsperiod. Det är lite som med statistik – du kan få de svar du vill ha, bara du ställer rätt frågor.

För att återgå till religion och våra tidigaste former av dem, så är Modergudinnan den som verkar vara vår första gudom. Den Stora Modern stod för fruktbarhet och det är för mig helt förståeligt. Det är ju alltid den feminina formen som föder nytt oavsett om det gäller djur eller människor och att man därigenom förstod kopplingen mellan hona och födelse. Fruktbarhet handlar inte bara om att föda barn eller djurungar utan gäller även växtligheten och därmed blir ”namnet” den Stora Modern ännu mer förståeligt. Innan någon som vet mer än jag i det här ämnet börjar protestera, vill jag påpeka att det här är mina funderingar och det jag tror på behöver inte vara rätt, men det känns rätt för mig.

När det gäller Nordens Stora Moder, har jag stött på tre varianter, den första går ut på att hon försvann utan att någon fick reda på vad hon hette, den andra att det är vanernas gudinna Nerthus och den tredje varianter går ut på att Hel var vår första Moder och att hon i och med asarnas intåg förvandlades till en dödens gudinna. Vilken som är rätt har jag ingen aning om men jag kan tänka mig alla tre vara sanna. Om man tänker sig tillbaka till jägare och samlarsamhället, det var en tid när alla kunskaper överfördes muntligt, kan det mycket väl vara så att hon förändrades med varje ny generation som föddes. Jag antar att ni alla kommer ihåg leken där man satt i en ring och den första skulle viska en mening till den som satt bredvid och den personen skulle föra det du viskat vidare till nästa. Så fortsatte det ringen runt tills man kom tillbaka till den som satt precis innan den som först viskade meningen. Den sista personen skulle sedan högt för de andra tala om vad hon/han fått höra för meningen. Den meningen liknade sällan vad den första personen sagt. Vilket är naturligt eftersom vi är individer och tolkar det vi hör på vårt egna unika sätt.

Min personliga åsikt är att vår Stora Moder/Moder Jord förmodligen från början varit namnlös och med tiden blivit en del av Nerthus och/eller Hel. Med tiden får vi ett skriftspråk och därmed blir det möjligt att beskriva henne och det hon står för på ett sätt som alla läskunniga kan ta del av och föra vidare på ett sådant sätt att det blev ganska lika berättelser.

I takt med att vi utvecklas och går vidare till att bli ett jordbrukande folk, så kommer behovet av att få fler gudar och gudinnor som hade sina speciella områden de vakade och styrde över. I och med att vi utvecklas världen över börjar även våra religioner skilja oss åt, för vem behöver en gud som styr över vintern och snön när man bor i Sahara? I en generaliserande mening vill jag påstå att de olika flergudsreligioner som finns och fanns tidigare i stort skiljde sig åt när det gäller kultur och miljö. För när vi jämför dem finner vi t ex alltid att det finns någon som är krigsgud, helande gud, fruktbarhetsgud osv.

Varför hade vi så många olika gudar? Inom den Correllianska traditionen skiljer vi på den universella gudomen och den personliga gudomen. Den universella gudomen uppfattas som varande överallt, i allting. En universell gudom är den gudomliga medvetenheten bakom energin som formar och ger liv till allt som existerar - och i den Correllianska traditionen tror vi att allting som existerar lever. Den universella gudomen är ovanför och bortom alla individuella aspekter och manifestationer, inklusive själva universum. Den universella gudomen är skapare, upprätthållare, och alltings innersta väsen. Den universella gudomen är bortom alla former av avbildning, är varken maskulin eller feminin i karaktären, och är i sanning så långt bortom vår förståelse att vi bara kan försöka föreställa oss dess hela natur. För att illustrera det här talar vi ofta om den universella gudomen som "Moder-Fader-Gud", som visar att den universella gudomen innefattar både konceptet av gudinnan och guden inom sig själv. Förutom den universella gudomen, har vi också personlig gudom. Personlig gudom är vilken som helst aspekt av den universella gudomen med vilken vi kan skapa en känslomässig förbindelse. Vi kallar dem "personliga" gudomar eftersom vi relaterar till dem på ett personligt sätt, i motsats till den mer abstrakta naturen hos den universella gudomen.

Den universella gudomen är som en diamant. Diamanten är bara en sten, men den har många facetter. Titta nära på en diamant från vilken som helst vinkel, och du kommer att upptäcka mönster i fasetterna som inte är uppenbara från större avstånd. Utforska fasetterna med en juvelerarlupp och du kommer att upptäcka formationer inom stenen som du aldrig skulle se om du tittar på diamanten som helhet.

På samma sätt är universell gudom en kraft - "En kraft i universum" - men har många fasetter, som är personliga gudomar. Genom många individuella uppfattningar av den personliga gudomen, kan vi lära oss saker som vi aldrig skulle förstå genom den abstrakta naturen hos den universella gudomen. Personliga gudomar översätter det abstrakta hos den universella gudomen till mänskliga termer som människor kan förstå och identifiera sig med. Naturen och cyklerna hos den universella gudomen tolkas genom de personliga gudomarnas mytologi, och identifieras och internaliseras genom de känslomässiga förbindelser vi gör med dessa separata aspekter av gudomen. Den universella gudomen är utan någon form av begränsning. Ett försök att avbilda eller definiera den universella gudomen begränsar vår uppfattning - gör den uppfattningen till en personlig gudom; en begränsad aspekt av den universella gudomen. Det finns mer personliga gudomar - med andra ord begränsade aspekter av den universella gudomen - än det någonsin kommer att bli möjligt att räkna. Personliga gudomar sträcker sig från de stora krafterna i universum: gudinna och gud - genom gudomarna som hjälper till med särskilda funktioner som t ex Asphalta, vägarnas gudinna - till det högre jaget i allting som existerar - för allting som existerar är en begränsad aspekt av den universella gudomen.

Hur det går sedan det vi nog alla. Bokreligionerna kom och vi fick inte bara ett engudssystem igen utan även en fördömande gud som hotar oss med helvetet om vi inte lyder, förvandlar kvinnor till andra klassens medborgare osv. Jag undrar vad det var som gjorde att männen köpte det och hatade oss lika mycket. Innan bokreligionernas tillkomst levde vi i ett förhållandevis jämlikt samhälle som helt plötsligt ställdes på ända. Jag kommer ihåg en bok av Margit Sandemo (hon som skrev ”Sagan om isfolket”). Hon hävdar att hon kanaliserade sina böcker och den här boken som jag tror hette ”Vi är inte ensamma” beskrev hon hur vi gick från flergudssystem till engudssystem. Orsaken till det skulle enligt henne vara att dåtidens ”präster” ville ha mer makt. Något som jag tycker verkar snarlikt det som hände när man tog bort delarna om reinkarnation som fanns i bibeln av den anledningen att folket sa att de kunde göra bättre i nästa liv istället för att lyda vad prästerskapet sa i det här livet.

Det här är som jag sagt tidigare hur jag ser på religion och förändringarna genom vår utveckling här på jorden. Jag säger inte att det här på något sätt är sanningen men det känns som om det är något att fundera över. Ta till dig det eller inte, valet är ditt. /CT

Tillbaka till toppen

Tillbaka till medlemssidan

Kapitel 1 – Hur Diana födde Aradia (Herodias)

"It is Diana! Lo! She rises crescented."

--Keats' Endymion

"Make more bright The Star Queen's crescent on her marriage night."

--Ibid.

Detta är Häxornas Gospel (Vangelo):

Diana älskade sin bror Lucifer mycket, Solens och Månens Gud, Ljusets Gud (Splendor), som var så stolt över sin skönhet, och som för sin stolthet drevs från paradiset. Diana hade tillsammans med sin bror en dotter, som de gav namnet Aradia (dvs Herodias).

På den tiden fanns det många rika och många fattiga här på Jorden. De rika gjorde de fattiga till slavar.

Under dessa dagar behandlades många slavar med grymhet, i varje palats med tortyr, i varje slott som fångar.

Många slavar rymde. De flydde ut på landet, där blev de tjuvar och onda människor. Istället för att sova på natten, planerade de rymningar och rånade sina Herrar och efter det dödade de herrarna. Så de bodde i bergen och i skogarna som rövare och lönnmördare, allt för att undvika slaveri.

Diana sa en dag till sin dotter Aradia:

'Det stämmer verkligen att du är av andlig art, men du var född för att bli igen, en dödlig, du måste gå till jorden under för att vara lärare åt kvinnor och män. Vem skulle villigt studera trolldom i din skola?

Men som Kain dotter skall du aldrig vara, inte heller som den ras som äntligen har blivit syndig och ökänt för sitt lidande, liksom judar och vandrande Zingari, Vilka alla är tjuvar och bedragare, likt dem skall ni inte vara …

Och du skall bli den första av häxor kända; och du skall vara den första av alla i världen; och du skall lära ut konsten att förgifta. Att förgifta dem som är stora hövdingar över allt; Ja, du skall få dem att dö i sina palats, och du skall binda förtryckarens själ (med kraft)1, och när du hittar en bonde, som är rik, Då ska du undervisa häxan, din elev, hur man förstör alla hans grödor med stormar ödesdigra, med blixt och med åska (fruktansvärda), och hagel och vinden …

Och när en präst kommer att skada dig genom hans välsignelser ska ni göra mot honom fördubblad skada, och göra det i namnet av mig, Diana, drottning över alla häxor! Och när prästerna eller adeln skall säga till dig att du ska lägga din tro i Fadern, Sonen och Maria, svara då: "Din Gud, Fadern, och Maria är Tre djävlar ...

"För den sanne Guden Fadern är inte din; för jag har kommit för att sopa bort de dåliga, de män onda, kommer jag att förstöra!

"Ni som är fattiga lider av stor hunger, och är offer för elände, och lidande också, ofta fullt fängslade, men med allt det har ni en själ, och för ert lidande kommer ni vara lycklig i den andra världen, men illa öde till alla som gör er fel! "

Nu när Aradia hade lärt, lärt sig att arbeta med all trolldom, hur man förgör den onda rasen (av förtryckare) hon (förmedlade det till sina elever) och sade till dem:

När jag skiljs från denna värld, när helst du behöver någonting, en gång i månaden, och när månen är full ska ni samlas på en öde plats eller i en skog tillsammans för att tillbe din drottnings kraftfulla Ande, min mor, den stora Diana. Hon som villigt skulle lära alla trolldom, ännu inte har vunnit dess djupaste hemligheter, de kommer min mor lära, i sanningens namn allt som ännu inte är känt och ni ska alla bli befriade från slaveri, och så ska ni bli fria i allt, och som ett tecken att ni verkligen är fria. Ska ni vara nakna i era riter, både män och kvinnor – så ska det vara tills den sista av era förtryckare är död. Och ni spela spelet Benevento, släcka ljuset, och efter det; ska ni äta er kvällsmat.

1 De bindande och förlamande mänskliga förmågorna som uppnås genom trolldom

Tillbaka till toppen

Tillbaka till medlemssidan

Vangelo Delle Streghe ur Correlliansk synvinkel

En av de heligaste texterna i wiccalitteraturen är Vangelo Delle Streghe. Det är en samling legender bevarade och förda vidare genom generation av de Aradianska häxorna i Italien. För lite mer än ett sekel sedan gav den italienska häxan Maddalena en kopia av Vangelo till den berömda folkloristen Charles Godfrey Leland, med en överenskommelse om att han skulle publicera den.

Den absolut viktigaste delen av Vangelo är den skapelsehistoria den innehåller. Skapelsehistorien är en sublim allegorisk1 beskrivning av skapelsen av den fysiska världen, och Andens uppgående i Materia. Historien berör forntida teman som påminner och de grekiska myterna om Opus och Eurynome, och skapelsemyten om Gudinnan Cybele.

Du måste inse att dessa historier i Vangelo är menade att ses och förstås som allegorier, vilket innebär att de representerar sina subjekt symboliskt, porträtterande det på ett familjärt sätt istället för dess egentliga abstrakta koncept. Om du försöker läsa dessa historier bokstavligt så kommer de att verka ganska ytligt och fånigt. Men genom att förstå att Vangelo’s mänskliga karaktärer egentligen representerar Naturens och Universums tidlösa krafter, och deras handlingar porträtterar den kosmiska processen, kan du få ut något av det.

Maddalena brydde sig inte om att förklara det. Hon var villig att låta folk veta mer om den forntida Aradian Wicca traditionen, men hon ville inte att de skulle veta för mycket. Hon visste att folk som förstod sig på allegorier skulle kunna läsa mellan raderna och uppskatta det de fann. Hon förmodas även ha gjort en del förändringar i texten, troligen i syfte att hemlighålla, vilket gör att det förekommer en viss förvirring i texterna. Men trots detta är texten av enormt värde.

Skapelsen

Enligt Vangelo Delle Streghe;

Diana var den första skapelsen av alla skapelser. I henne fanns allt.”

Med andra ord Diana, eller Gudinnan, är den Ursprungliga Gudomen. Hon existerade innan den första början, som Kaos – Gud utan form som existerar i ett tomrum, och hade inom sig själv fröet till allt, både Andligt och Materiellt, allt blandat med varandra utan någon ordning eller definition. Den Ursprungliga Gudomen är androgyn, och består av både feminina (andliga eller Yin) och maskulina (materia eller Yang) element, och porträtteras ibland som sådan i myter och konst. Ibland porträtteras dock den Ursprungliga Gudomen som feminin, eftersom vi tänker på och associerar den Ursprungliga Gudomen med Gudinnan, eller Anden – visserligen som det Högre Jaget av Gudinnan. I den meningen är den Ursprunglia Gudomen identifierad men Haggan (Den Gamla Gudinnan) – Gudinnan i hennes åldrande stadium, som har existerat långt före tidens gryning. Det är den visaste och mest allvetande delen av Gudinnan, vanligen kallad för Hekate. Det är den Gudinna som är porträtterad med mer eller mindre respekt som Halloween häxan, med sin spetsiga hatt och kvast.

Under ändlösa eoner existerade den Ursprungliga Gudomen i detta formlösa och oföränderliga stadium, i mörkret före den första skapelsen. Till en början sov Hon, inte medveten om någonting, vilar och laddar, samlar Hon sina energier och knappt är – ensam och fullständig i Sig Själv.

Men med tiden, började den Ursprungliga Gudomen vakna, bli medveten. Först blev Hon medveten om Sin egen existens. Med tiden hon började tänka, att drömma, att ifrågasätta, att önska. Hon undrade, hur skulle det vara att känna? Hur skulle det kännas att flytta? Att vidta åtgärder? För att kunna ta emot känsla? Att se? Att smaka? Att höra?

Och så för eoner tänkte och betraktade, och undrade den Ursprungliga Gudomen. Och sedan;
"Ut ur Sig Själv, det första Mörkret, delade Hon sig. I mörker och ljus hon delades. Gud, hennes bror och son, sig själv och sin andra Själv var Ljuset. "
Den Ursprungliga Gudomen delade Sig Själv – En blev två.

Alla fysiska, materiella, flyktiga delar av den Ursprungliga Gudomen gick in i Gud, som var Ljuset. Guden exploderade in i existens från den Ursprungliga Gudomen i en skur av gnistor och lågor som vi minns som Big Bang, utgångspunkten för fysisk skapelse.

Alla de andliga, eteriska, eviga delarna av den Ursprungliga Gudomen var kvar i Gudinnan. I denna mening är Gudinnan tänkt som en fortsättning på den Ursprungliga Gudomen, eftersom medvetande hos den Ursprungliga Gudom är en av de Andliga delarna som återstod hos Henne.

Och Guden spreds ut i alla riktningar genom det Ursprungliga Tomrummet, ett flammande ljus och överhettad materia. Med tiden skulle Hans eld svalna till stjärnor, och från stjärnor till planeter. Allt eftersom detta händer saktar vibrationen hos materien ner, blir det tätare och till synes fastare.

Denna långsammare avkylning och solidifiering, beskrivs som "Falling in Matter" (att bli materia). Symboliskt beskrivs Guden som att ha fallit i sju plan av existens. Vissa människor säger att det finns fler, men då avdelningarna inte är lika exakt som allt det, så är antalet inte så viktig som konceptet. Sju plan är den gamla numret, som bygger på idén om de sju Ptolemaiska Planeterna (dvs solen, månen och de planeter som är synliga med blotta ögat). Dessa sju plan är från den lägsta och uppåt den Fysiska, Emotionella, Mentala, Astrala, Själsliga eller Egoiska, Monadiska och Gudomliga. De sju planen kallas också ibland de sju sfärerna, eller sju dimensionerna, alla hänvisar dock till samma grundkoncept.

Vangelo fortsätter:

"Och när Diana såg att ljuset var så vacker, ljuset som var Hennes andra hälft, hennes bror Guden, längtade hon efter det med mycket stor lust. Önskade få tillbaka ljuset igen i Hennes mörker, att svälja det i hänryckning, i glädje, darrade hon av åtrå. Och detta darrande var den första gryningen.

Men Guds ljus flydde från Henne och skulle inte ge efter för Hennes vilja. Han var ljuset som flyger in i de mest avlägsna delarna av himlen, som musen som flyr framför katten. "

Att se skönheten i Guden, det vill säga det Fysiska Universum, gjorde Gudinnan hänförd av begär, och ville ha det tillbaka. Hon hade drömt om att se och smaka och göra, men skild från Gud kunde Hon inte göra något av detta. Hon kunde bara iaktta från utsidan det som hon hade skapat. Gudinnan ville ha de erfarenheter hon hade drömt om, och så hon önskar att ta det skapade Universumet tillbaka in i sig själv ... Men det var inte så lätt.

Vangelo berättar hur Gudinnan gick till den äldsta delen av Sig Själv, den Ursprungliga Gudomen – som fortfarande fanns inom Henne. Vangelo kallar den Ursprungliga Gudomen "Mödrarna och Fäderna som fanns innan den första skapelsen" vilket betonar den Ursprungliga Gudomens androgyna aspekt.

Med andra ord, konsulterade Gudinnan Hennes eget Högre Jag. I många gamla myter, bland annat historien om Demeter och Persephone – visas samma process när Gudinnan träder in i Hekates grotta för att få råd av den äldste och visaste delen av Gudomen.

I Vangelo Diana frågar den Ursprungliga Gudomen hur hon kunde återförenas med Guden, hur kunde Anden ta tillbaka Materien in till sig själv? Och den Gamla, Ursprungliga Gudomen, Gudinnans "eget Högre Jag, svarade på det här sättet,

"För att stiga måste Du falla. För att bli den största av alla Gudinnor, måste du först bli dödlig."

Med andra ord var det inte möjligt för Anden att bara ta tillbaka Materian till sig själv. Om Gudinnan ville återförenas med Guden, för att vara ett med Materian och uppleva det, var hon tvungen att gå in i den Fysiska Världen. Endast på detta sätt kunde Gudinnan och Guden återförenas.

Och så "föll"Diana, det vill säga hon gick ned genom de Sju Planen till det fysiska. Hon gjorde detta genom att dela ut delar av sig själv, de många själar, som hon skickade in i det Fysiska Planet, placerade Hon i fysiska former. Varje själ skulle leva många livstider, gå igenom många fysiska former i processen. När du läser detta nu, är du en av de livstidrt för en av de själar, som är en del av den stora Gudinnan. Vi är hennes barn, och även barn till Guden, för vår existens är utförandet av deras förening.

Vangelo beskriver denna process i extremt symboliska termer. Den berättar om hur Diana tog formen av en katt (själen träder in i materiell form) och på detta sätt kom nära Guden för att sedan återgå till hennes egen form, älskade passionerat med Honom.

Sedan, för att upprätthålla föreningen mellan ande och Materia, kastade Gudinnan en magisk formel;

"Hon sjöng en trollformel, och hennes röst var som surret av bin. Och sedan satte sig Diana vid sin spinnrock och började spinna tråden i livet, och Guden vände hjulet. "

Med andra ord, efter att ha placerat Själen i Materien, använde Gudinnan "ljudets"makt, det vill säga Vibration för att ställa Universum som vi känner den i rörelse. Energi är det som håller allt samman, från sub-atomära partiklar till själva galaxer av stjärnor. Vibrationen av den energin är rörelse - ibland beskriven som "frekvens" - är vad som gör vdet fungerar, och bestämmer på vilken nivå det fungerar. Ju tätare eller mer fysisk en sak är desto lägre är dess Vibrationer eller sägs frekvensen vara. Ju mer Andlig energin är, desto högre sägs Vibrationen vara. Vibrationer är jämförbar med ljud, vilket kan vara ett kraftfullt magiskt verktyg. Av denna anledning har Universums Vibration, olika frekvenser i vart och ett av de Sju Planen eller sfärerna, som även kallas för Sfärernas Musik.

Tillbaka till toppen

Tillbaka till medlemssidan

Vangelo Delle Streghe - Kapitel 2

Sabbaten – Treguenda eller Häxmötet – Hur man helgar kvällsmåltiden

Här följer kvällsmaten, vad det skall bestå av och vad som ska sägas och göras för att helga den till Diana.

Du skall ta mjöl och salt, honung och vatten, och göra denna besvärjelse:

Besvärjelsen för måltiden

Jag besvärjer dig, måltid!
Som sannerligen är vår kropp, eftersom utan dig
Vi inte kan leva, du som (först som utsäde)
Innan du blev blomma gick ner i jorden,
Där alla djupa hemligheter göms och sedan när marken
Lät gilla dans, damm i vinden, och ändå under tiden 
Lät bära med dig skyndsamt, konstiga hemligheter!

Och ändå medan när du var i sädesaxet,
Även som ett gyllene glittrande korn, även då
Eldflugor kom att kasta på dig sitt ljus 2)
Och hjälper din tillväxt, för utan deras hjälp
Kan du inte växa eller vacker bli;
Därför tillhör du loppet
Av häxor eller älvor, och eftersom
Eldflugor hör till solen ....

Drottning av Eldflugor! Bråttom takt, 3)
Kom till mig nu, som om kör ett lopp,
Tygla hästen som du hör mig nu sjunga!
Tygla, o tygla sonen till kungen!
Kom fort och för honom till mig!
Sonen till kungen kommer här stanna och låta dig bli fri!

Och eftersom du för alltid är lysande och rättvis,
Under ett glas jag kommer att hålla dig, där,
Med en lins jag kommer att studera dina hemligheter dolda,
Till alla deras ljusa mysterier är helt avslöjade,
Ja, alla underbara förvånande kunskaper

Av detta liv i vårt kors och i nästa.
Således alla mysterier jag uppnår,
Ja, till det sista kornet,
Och när det är skall jag äntligen verkligen veta,
Eldfluga, fri jag ska låta dig gå!
När Jordens mörka hemligheter är kända för mig,
Min välsignelse jag äntligen kommer att ge dig!

Här följer besvärjelsen för saltet.

Besvärjelse för Saltet

Jag besvärjer dig, salt, lo! här vid middagstid,
Exakt i mitten av en ström
Jag tar min plats och se vattnet runt,
Likaså solen och tänker på inget annat
Medan här förutom vattnet och solen:
För hela min själ vänder sig i sanning till dem;
Jag önskar verkligen ingen annan tanke,
Jag längtar efter att lära mycket om sanningen av sanningar,
För jag har lidit länge med en önskan
Att veta min framtid eller mitt kommande öde,
Om gott och ont kommer att råda i den.
Vatten och sol, vara nådig mot mig!

Här följer besvärjelsen för Kain

Besvärjelsen för Kain

Jag besvärjer dig, Kain, såsom du aldrig kan
Ha vila eller frid tills du skall frigöras
Från solen där du är fängslad, och måste gå
Slå dina händer och spring snabbt under tiden; 4)
Jag ber dig låt mig veta mitt öde;
Och om detta onda, ändra kurs för mig!
Om du skall ge denna nåd, jag ser det tydligt
I vattnet i solens prakt;
och du, O Kain, skall berätta muntligen
Vad än mitt öde kommer att vara.
Och såvida du inte ger mig detta,
Må du aldrig veta av fred eller lycksalighet!

Sedan ska följa en besvärjelse för Diana .
Och du ska göra kakor av mjöl, vin, salt och honung som liknar nymånen, och sätt dem i ugnen för att gräddas, och säg:

Besvärjelse för Diana

Jag bakar inte bröd, inte heller med salt,
Inte heller lagar jag honungen med vinet,
Jag bakar kroppen och blodet och själen,
Själen hos (den stora) Diana, så att hon ska
Veta varken vila eller frid, och alltid vara
I grymt lidande tills hon kommer att bevilja
Vad jag begär, vad jag mest önskar,
Jag ber henne om det från mitt hjärta!
Och om nåd ska beviljas, O Diana!
För att hedra dig jag kommer att hålla denna högtid,
Fest och tömma bägare djup,
Vi kommer att dansa och göra vilda språng,
Och om du ger mig den nåd som jag behöver,
Sedan när dansen är vildaste, alla lampor
Skall släckas och vi kommer fritt att älska!

Och på så sätt skall det ske:
alla ska sitta ner till supé alla nakna, kvinnor och män,
och under hela festen,
skall de dansa, sjunga, skapa musik, och sedan älska i mörkret, med alla lampor släckta:
för det är Dianas Ande som släcker dem,
och så kommer de att dansa och skapa musik till hennes ära.

Och det hände sig att Diana,
efter att hennes dotter hade utfört sitt uppdrag eller tillbringat sin tid på jorden bland de levande (dödliga),
återkallade henne och gav henne makt att när hon blivit kallad ...
gjorde en del goda gärningar ...
hon gav henne makt att tillfredsställa dem som hade frammanat henne
genom att ge henne eller honom framgång i kärlek:

Att välsigna eller förbanna med kraft, vänner eller fiender [att göra gott eller ont].
Att samtala med andar.
För att hitta gömda skatter i forntida ruiner.
Att frammana prästernas andar som dog och lämnade efter sig skatter.
För att förstå vindens röst.
Att omvandla vatten till vin.
Att förutsäga med kort.
Att veta hemligheterna i handen (kiromanti).
Att bota sjukdomar.
För att göra de som är fula vackra.
Att tämja vilda djur.
Oavsett vilka saker som blir tillfrågade om från Aradias ande,
bör de beviljas till dem som förtjänar hennes ynnest.
De måste åkalla henne:

Således söker jag Aradia! Aradia! Aradia! 5)
vid midnatt, vid midnatt går jag till ett fält,
jag bär med mig vatten, vin och salt,
bär jag vatten vin och salt samt
min talisman – min talisman, min talisman,
och en röd liten väska som håller i min hand
con dentro, con dentro, erbjuder salt i den, i den.
Med vatten och vin jag välsignar mig själv,
jag välsignar mig själv med hängivenhet
bönfaller jag om en tjänst från Aradia, Aradia, Aradia.

Åkallan till Aradia

Aradia! Min Aradia!
Du som är dotter till han som var
ondast av alla andar, som av gammalt
regerade i helvetet när den blir bortkörd från himlen,
som med hans syster gjorde din far,
men som din mamma ångrade sina fel,
och vill para dig med en ande som
är välvillig,
och inte illvillig!

Aradia, Aradia! Jag bönfaller
dig med den kärlek som hon bär för dig!
Och den kärlek som jag också känner för dig!
Jag ber dig bevilja mig den nåd jag behöver!
Och om nåden beviljas, må det vara
ett av tre tecken som är klart och tydligt för mig:
Ormens väsande,
Ljuset från en eldfluga
Ljudet av en groda!

Men om du avslår denna ynnest,
då kan du i framtiden få känna av att det är ingen fred,
ingen glädje och bli skyldig att söka efter mig på avstånd,
tills du kommer för att ge mig min önskan,
i all hast och då kan jag kanske återvända

Åt ditt öde. med dessa, amen!

2) Det finns ett uppenbart samband här mellan kroppen hos eldfluga (som mycket liknar ett vetekorn) med den senare.

3) De sex rader som följer hörs ofta i sängkammar rim

4) Detta innebär att hålla sig varm, och är bevis på att månen här bör tolkas som solen, enligt en annan legend lider Kain av kylan hos månen.

5) Detta är en formel som långsamt ska reciteras, och där man betonar upprepningarna

Tillbaka till toppen

Tillbaka till medlemssidan


Välkommen till www.nerthus.se

 

Mer om Wicca

Myter

Etik

Manifest

9 Principer

Högtid / Sabbat

Månceremoni / Esbat

Vem är präst / prästinna

Wiccan Rede

 

 

Besök gärna vår Facebooksida som heter Nerthus, den är öppen för alla.

 

  

RITUALER

Vi kommer att ha olika ritualer online så att vi kan göra saker tillsammans även om vi kanske bor långt ifrån varandra eller av annan anledning inte kan träffas.

Vi firar Skördefesten torsdagen den 21 seprember kl 20.00. Välkomna till vårt ritualrum.

Dessa online-ritualer sker via en chat.
Gå till Ritualer online uppe i rubriklisten så hittar du mer information och länken till chatten längst ned på den sidan.

 

NYHETSBREV

Vill du ha information om när det händer något nytt? Anmäl dig här.

OBS! detta är inte detsamma som att bli medlem i Nerthus 

 

Länkar för mer information

Länkar till medlemmars hemsidor


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)